Hoạt động khối chính quyền

Phường Đức Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội
Ngày đăng 01/10/2021 | 19:00  | Lượt xem: 290

Thực hiện văn bản số 343/NHCS-HCTC ngày 03/2/2021, văn bản số 1100/NHCS-HCTC ngày 08/6/2021 của Giám đốc ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội về việc triển khai tập huấn tín dụng chính sách cho đối tượng hoạt động kiêm nhiệm và phối hợp năm 2021. Được sự nhất trí của Đảng ủy, UBND phường phối hợp với Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội quận Long Biên tổ chức hội nghị “Triển khai công tác tập huấn nghiệp vụ năm 2021” nhằm triển khai nghiệp vụ tín dụng chính sách cho đối tượng hộ nghèo, chính sách.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Dự - Phó giám đốc ngân hàng chính sách xã hội quận Long Biên, đồng chí Nguyễn Thị Thuần – PCT UBND phường. Hội nghị còn có sự tham gia của các đồng chí Chủ tịch Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, Trưởng Ban trợ giúp người nghèo, Tổ trưởng các TDP trên địa bàn. Tại hội nghị, báo cáo viên đã truyền đạt các nội dung cụ thể về:

A. Các chương trình cho vay đang triển khai tại Phòng giao dịch NHCSXH quận Long Biên gồm:

1. Cho vay hộ nghèo.

2. Cho vay hộ cận nghèo.

3. Cho vay hộ mới thoát nghèo.

4. Cho vay học sinh, sinh viên

5. Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

6. Cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015.

7. Cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngường việc đối với người lao động.

B. Vai trò của Tổ trưởng TDP trong hoạt động tín dụng chính sách

Tổ trưởng tổ dân phố là “cánh tay nối dài” của Chủ tịch UBND phường trong việc giám sát chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách tới cơ sở đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng; góp phần thực hiện kế hoạch giảm nghèo, tạo việc làm, an sinh xã hội. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ trưởng tổ dân phố trong hoạt động tín dụng chính sách như sau:

1. Phối hợp với NHCSXH, các Tổ chức Hội đoàn thể và các bên liên quan để phổ biến, triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi:

- Cùng với các tổ chức Hội đoàn thể tuyên truyền, vận động hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác gia nhập Tổ TK&VV.

- Giám sát, chứng kiến Tổ TK&VV họp Tổ: Thành lập; thay đổi thành viên Ban quản lý Tổ, bình xét cho vay... theo quy định; đặc biệt là họp bình xét cho vay để đảm bảo đúng đối tượng và công bằng, dân chủ, công khai.

2. Trong công tác giám sát Tổ TK&VV:

Trên cơ sở quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ TK&VV ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 05/3/2013 của Chủ tịch HĐQT NHCSXH, Trưởng ấp có trách nhiệm:

- Chứng kiến và ký Biên bản các cuộc họp về:

+ Việc thành lập Tổ TK&VV (mẫu 10A/TD);

+ Thay đổi Ban quản lý Tổ TK&VV (mẫu số 10B/TD);

+ Các nội dung khác (Mẫu 10C/TD): Kết nạp tổ viên và cho tổ viên ra khỏi Tổ, bình xét cho vay, thống nhất thực hành tiết kiệm hoặc thay đổi mức tiền gửi tối thiểu của các tổ viên trong Tổ và các nội dung khác của Tổ về vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng vốn vay, hoạt động của Tổ…; họp bình xét chuyển đổi mục đích vay vốn…

 Tổ trưởng tổ dân phố nắm bắt được hiện trạng số hộ trong thôn đã vay vốn, hộ vay thuộc Tổ TK&VV nào, hộ vay mới, hộ thuộc đối tượng thụ hưởng có nhu cầu vay vốn nhưng chưa được vay…để có ý kiến trong cuộc họp bình xét cho vay.

3. Giám sát hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích; tham gia Tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi để đôn đốc thu hồi những khoản nợ quá hạn, bị chiếm dụng...; và giám sát việc xử lý nợ bị rủi ro.

4. Theo dõi, kiểm tra mọi hoạt động của Ban quản lý Tổ TK&VV, nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi tham ô, chiếm dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân.

5. Chứng kiến việc hộ gia đình thỏa thuận việc cử một cá nhân đại diện theo ủy quyền để đứng tên vay vốn và thực hiện các giao dịch với NHCSXH nơi cho vay và ký trên Giấy ủy quyền.

6. Nhận thông tin người vay vốn bỏ đi khỏi địa phương từ Tổ TK&VV, đồng thời ký xác nhận trên mẫu 01/PB (Phiếu báo hộ vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú); Biên bản đối chiếu, xác nhận nợ (Mẫu số 02A/BB và Mẫu số 02B/BB).

7. Cùng với NHCSXH, các tổ chức Hội đoàn thể, Ban quản lý Tổ TK&VV, UBND cấp phường thực hiện việc rà soát, phân loại, xử lý nợ xấu.

8. Đôn đốc, khuyến khích người vay vốn tham dự các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật: khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư… để nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh. Vận động người vay tham gia liên kết, phối hợp tạo điều kiện hợp tác, tiêu thụ sản phẩm.

9. Tập hợp những ý kiến phản ánh nguyện vọng chính đáng của người dân trong ấp cũng như những hộ đã được vay vốn NHCSXH về tín dụng chính sách ưu đãi để tham mưu UBND cấp xã biện pháp giải quyết phù hợp.

Một số hình ảnh tại hội nghị tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách xã hội của phường Đức Giang: