Hoạt động khối chính quyền

Phường Đức Giang phong tỏa và cách ly y tế tạm thời người lao động làm việc, sinh hoạt tại Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm - 571 Ngô Gia Tự
Ngày đăng 21/09/2021 | 21:56  | Lượt xem: 331

Chiều ngày 21/9/2021, Chủ tịch UBND đã ký Quyết định số 682/QĐ-UBND phong tỏa tạm thời Công ty Giao hàng tiết kiệm và cách ly y tế 16 người (03 người chủ nhà + 13 người làm việc cho công ty) sinh hoạt tại Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm số nhà 571 Ngô Gia Tự - Tổ 9 phường Đức Giang để giám sát và phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể:

Theo đó, thời gian phong tỏa và cách ly kể từ 11 giờ 20 phút ngày 21/9/2021 cho đến 11 giờ 20 phút ngày 05/10/2021 để theo dõi, phòng chống dịch Covid - 19. Các lực lượng tham gia trong công tác phong tỏa và cách ly y tế gồm: Trạm Y tế phân công cán bộ y tế giám sát theo dõi sức khỏe người được cách ly y tế, hướng dẫn vệ sinh môi trường tại công ty và những nhiệm vụ khác theo Quyết định 879/QĐ-BYT. Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Ban lãnh đạo Công ty Giao hàng tiết kiệm - số nhà 571 Ngô Gia Tự - Tổ 9 phường Đức Giang có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly của người lao động theo quy định.