Hoạt động khối chính quyền

Kết quả triển khai việc sử dụng mã QR code xác thực trong mẫu giấy đi đường trên địa bàn phường Đức Giang
Ngày đăng 15/08/2021 | 18:31  | Lượt xem: 634

Thực hiện thông báo số 577/TB-UBND của Văn phòng UBND Thành phố về việc triển khai các chỉ đạo của UBND Thành phố tại công văn số 2562/UBND-KT ngày 07/8/2021; Công văn số 1498/UBND-VP ngày 11/8/2021 của UBND quận Long Biên V/v hướng dẫn sử dụng mã QR code xác thực trong mẫu giấy đi đường, UBND phường Đức Giang đã triển khai sâu rộng đến các doanh nghiệp trên địa bàn.

1. Về mẫu Giấy đi đường: Người đi đường xuất trình giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/Hộ chiếu) kèm theo Giấy đi đường đã được ban hành kèm theo Công văn số 2434/UBND-KT ngày 29/7/2021 của UBND Thành phố.

2. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn: Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị cấp Giấy đi đường cho người lao động và tự chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch.

Để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về giãn cách của các đơn vị trên địa bàn và tiến hành hậu kiểm khi cần thiết, cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp danh sách người lao động của đơn vị cần lưu thông trên đường kèm theo phương án sản xuất, kinh doanh đảm bảo các yêu cầu và quy định về phòng chống dịch và gửi đến UBND phường để được xác nhận (người đi đường không cần xuất trình các giấy tờ này).

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có thể giao dịch trực tuyến, thư điện tử hoặc qua đường bưu điện (Bản scans có ký đóng dấu) để UBND phường thầm định trước hoặc giao dịch trực tiếp tại trụ sở UBND phường – Bộ phận Một cửa.

2.1. Đối với doanh nghiệp đến giao dịch trực tiếp: (1) đến Trạm Y tế phường xác nhận vào Kế hoạch, Phương án phòng chống dịch, (2) sau đó mang đến UBND phường để được ký, đóng dấu vào Phương án (có danh sách nhân sự kèm theo).

2.2. Đối với doanh nghiệp giao dịch bằng thư điện tử hoặc qua đường bưu điện: (chậm nhất 3 ngày kể từ khi nộp hồ sơ về UBND phường), đại diện doanh nghiệp (1) đến Trạm Y tế phường xác nhận vào Kế hoạch, Phương án phòng chống dịch, (2) sau đó chuyển đến UBND phường để được ký, đóng dấu vào Phương án (có danh sách nhân sự kèm theo).

Địa chỉ thư điện tử của phường: Pdg_longbien@hanoi.gov.vn

Số điện thoại của cán bộ hướng dẫn:

- Đồng chí Nguyễn Thị Trang: 0912.712.640

- Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Nga: 0912.711.330

Các đơn vị chỉ được phép cấp giấy đi đường đối với cán bộ, người lao động của doanh nghiệp trong danh sách người lao động đã đăng ký tại Kế hoạch, phương án phòng chống dịch đơn vị lập, gửi UBND phường. Kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành lộ trình theo lộ trình đã đăng ký của người lao động. Tuyệt đối không cấp giấy phép đi đường đối với những người không nằm trong danh sách lao động đã đăng ký, chịu trách nhiệm đối với giấy đi đường do đơn vị cấp.UBND phường đã xây dựng tài liệu hướng dẫn cách thức thực hiện tích hợp mã QR code được cấp vào mẫu giấy đi đường và gửi tới doanh nghiệp đóng trên dịa bàn phường qua địa chỉ Email, Zalo…; gửi hướng dẫn thực hiện quét mã QR code qua ứng dụng zalo đến cán bộ công tác tại các điểm chốt kiểm soát trên địa bàn của phường. Tuyên truyền việc triển khai sử dụng mã QR code xác thực trong mẫu giấy đi đường trên đài truyền phường thanh 04 lần/ ngày, tuyên truyền trực quan, lưu động (thực hiện 02 buổi/ngày, tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô trên địa bàn).

Mã QR CODE có đầy đủ tại các chốt kiểm soát trên địa bàn phường Đức Giang

Tính đến ngày 15/08/2021, tổng số các đơn vị đã đến UBND phường làm thủ tục xác nhận và ký cam kết danh sách người lao động đã đăng ký tại kế hoạch/phương án phòng chống dịch của đơn vị: 85 đơn vị đều đã được cấp mã QR code. Các đơn vị đều nghiêm túc phối hợp với UBND phường triển khai có hiệu quả nội dung trên. Tại các chốt kiểm soát dựa trên việc tích hợp mã QR code trên giấy đi đường tạo thuận lợi kiểm soát cách chính xác và nhanh gọn hơn. Do việc khởi tạo mã QR code đang thực hiện qua ứng dụng không mất phí do vậy mà trong quá trình cán bộ tại chốt kiểm soát quét mã QR code trên giấy đi đường mất khoảng thời gian 05 giây chờ thông tin quảng cáo tự động của phần mềm sau đó mới hiển thị đến thông tin dữ liệu của đơn vị, tuy nhiên đây không phải là nội dung tồn tại phức tạp nên không ảnh hưởng nhiều tới kết quả kiểm soát.