Hoạt động khối chính quyền

Phường Đức Giang hướng dẫn khởi tạo, sử dụng mã QR CODE hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn
Ngày đăng 15/08/2021 | 17:01  | Lượt xem: 539

UBND phường đã xây dựng tài liệu hướng dẫn cách thức thực hiện tích hợp mã QR code được cấp vào mẫu giấy đi đường và gửi tới doanh nghiệp đóng trên dịa bàn phường qua địa chỉ Email, Zalo…; gửi hướng dẫn thực hiện quét mã QR code qua ứng dụng zalo đến cán bộ công tác tại các điểm chốt kiểm soát trên địa bàn của phường.

I. Hướng dẫn khởi tạo mới

Bước 1: Công chức được phân công scan bản cam kết ký giữa 2 bên, danh sách người lao động đã đăng ký tại kế hoạch/phương án phòng chống dịch đã lập gửi UBND phường xác nhận thành định dạng PDF (bản scan), JPG (bản ảnh chụp)

Bước 2: Truy cập trang web có chức năng tạo mã QR: https://me-qr.com/

Bước 3: Lựa chọn loại mã QR code: chọn PDF (bản Scan) hoặc JPG (bản ảnh chụp)

Bước 4: Tạo mã QR code:

  • Kích nút (Cập nhật dữ liệu) để đính kèm file cần mã hóa (bản cam kết ký giữa 2 bên, danh sách người lao động đã đăng ký tại kế hoạch/phương án phòng chống dịch đã được UBND phường xác nhận)
  • Sau đó kích khởi tạo nút (Generate code)

Bước 5:  Tùy chỉnh mã QR code

  • Để mặc định (Không tự ý chọn Khung, Màu sắc, Logo)

Bước 6: Tải xuống mã QR code và cấp cho các đơn vị

  • Đặt tên file mã QR code tải xuống theo Tên danh nghiệp (VD: Cty cổ phần DNS)
  • Gửi file QR code cho doanh nghiệp qua địa chỉ Email của doanh nghiệp hoặc zalo số điện thoại của người đại diện đi đăng ký.

Bước 7: Hướng dẫn Các đơn vị, công ty, doanh nghiệp tiến hành tích hợp gắn thêm mã QR code được UBND phường cấp bằng cách sử dụng phần mềm Office Word thực hiện chèn file mã QR code vừa được khởi tạo vào mẫu Giấy đi đường (theo mẫu tham khảo tại phụ lục 2 của văn bản này)

II. Thay đổi nội dung thông tin mã QR code

Trường hợp các đơn vị, công ty, doanh nghiệp cơ sở sản xuất có nhu cầu thay đổi thông tin danh sách người lao động đã đăng ký tại kế hoạch/phương án phòng chống dịch đã lập gửi UBND phường hoặc đăng ký mới đối với những giai đoạn mã thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội tiếp theo. UBND các phường thực hiện thay đổi thông tin mã QR code như sau:

Bước 1: Sau khi tạo mã QR code xong, thực hiện truy cập “Mã QR code của bạn ” .

Bước 2: Sử dụng các chức năng có sẵn như: thay đổi thông tin mã QR, xem thống kê lượt quét, xem quét trên bản đồ,…

 

PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN QUÉT MÃ QR CODE

I. Quét mã QR trên ứng dụng Zalo (người được phân công trực tại các chốt)

Bước 1: Mở Zalo > Chọn biểu tượng Thêm tại góc phải bên dưới màn hình (1) > Chọn vào biểu tượng QR Code tại góc trên bên phải màn hình (2).

Bước 2: Di chuyển camera đến vùng có mã QR để quét > Đọc thông tin được mã QR dẫn đến.