Hoạt động khối chính quyền

Ban bầu cử Đại biểu đại biểu HĐND các cấp quận Long Biên kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử số 5 - Phường Đức Giang
Ngày đăng 12/04/2021 | 17:57  | Lượt xem: 304

Sáng ngày 12/4/2021 tại trụ sở các khu vực bỏ phiếu, Ban bầu cử Đại biểu đại biểu HĐND các cấp quận Long Biên đã tiến hành kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4,5 đơn vị bầu cử số 5 - Phường Đức Giang

Dự và chủ trì buổi kiểm tra có đồng chí Đinh Thị Thu Hương – UVTV, PCT UBND quận, Trưởng Ban bầu cử đơn vị bầu cử số 5, cùng các đồng chí thành viên Ban bầu cử.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - UVTV, PCT UBND quận làm việc với khu vực bầu cử số 4

Đoàn đã kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri, cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu và các phương án đảm bảo phục vụ bầu cử.

Về công tác niêm yết danh sách cử tri: được tiến hành theo nguyên tắc từng tổ liên gia hoặc theo từng ngõ ngách tùy theo địa bàn cụ thể cho phù hợp. Việc xác định số người trong hộ và chủ hộ được xét theo hộ khẩu thực tế. Lực lượng công an khu vực phối hợp với TDP trong việc rà soát, lập danh sách cử tri, cập nhật cụ thể từng trường hợp cử tri có hộ khẩu thường trú, tạm trú. Theo đó, tính đến ngày 12/4/2021, phường Đức Giang đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri tại 9 khu vực bầu cử. Về cơ bản, công tác chuẩn bị, phục vụ bầu cử được tiến hành theo đúng hướng dẫn và tiến độ đề ra của Ủy ban bầu cử, các cơ quan giúp việc Ủy ban bầu cử của quận.

Về cơ sở vật chất: phường đang tiến hành quét sơn và sửa chữa một số hạng mục phục vụ công tác bầu cử. Hiện nay, phường có 4 khu vực bỏ phiếu với số lượng cử tri hơn 2000 cử tri, nên cần phải trang bị thêm 1 hòm phiếu, tổng là 2 hòm phiếu chính tại khu vực bầu cử.

Về các phương án phục vụ ngày bầu cử: Phường Đức Giang đã xây dựng Kế hoạch số 86/KH-CAĐG ngày 02/11/2020 của Công an phường Đức Giang về công tác đảm bảo ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phương án số 02/PA-UBND ngày 08/04/2021 của UBND phường Đức Giang phòng chống dịch Covid-19 trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Đức Giang.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - UVTV, PCT UBND quận Long Biên làm việc với khu vực bầu cử số 5