Hoạt động khối chính quyền

Phường Đức Giang tổ chức họp giao ban Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 25/03/2021 | 12:27  | Lượt xem: 332

Sáng ngày 24/3/2021 tại phòng họp 305, phường Đức Giang tổ chức họp giao ban Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, trưởng Ban chỉ đạo, cùng các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo công tác bầu cử phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Hoa – Công chức Văn phòng thống kê UBND phường báo cáo tiến độ công tác bầu cử phường. Theo đó, phường đã hoàn thành các nội dung: trình Ủy ban bầu cử quận Long Biên về việc chia khu vực bỏ phiếu, rà soát cơ sở vật bất báo cáo UBND quận đề xuất đầu tư, thành lập 5 tổ giúp việc công tác bầu cử và dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên, hướng dẫn thành lập các tổ bầu cử và triển khai lập danh sách cử tri. Đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri cơ quan về giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 (đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt – Chủ tịch MTTQ phường) ngày 3/3/2021.

Các ý kiến tại hội nghị nhất trí với kết quả đã nêu trong báo cáo đồng thời tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác lập danh sách cử tri. Đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, trưởng Ban chỉ đạo phường kết luận:

Giao cơ quan thường trực Ban chỉ đạo bầu cử phường là Văn phòng HĐND&UBND phường phối hợp chặt chẽ với các tổ giúp việc công tác bầu cử, sát sao hướng dẫn, đôn đốc 19 TDP trong công tác lập danh sách cử tri đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ, dự kiến trước 31/3/2021 lập xong danh sách cử tri sơ bộ, trước 03/4/2021 thực hiện rà soát lần 2 danh sách cử tri trước khi nhập dữ liệu vào phần mềm bầu cử. Đảm bảo tiến độ thực hiện niêm yết trước ngày 13/4/2021 theo chỉ đạo.

Giao Mặt trận Tổ quốc phường, Văn phòng HĐND&UBND phường phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 21/3-13/4/2021.