đường dây nóng

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng như sau:

1. Số điện thoại:

+ Thủ trưởng cơ quan: Đ/c Lương Hồng Điệp - SĐT: 0912217436

+ Trưởng bộ phận Một cửa: Đ/c Nguyễn Thị Thuần - SĐT: 0916215588

+  Số điện thoại đường dây nóng: 04.3877351

2. Địa chỉ thư điện tử:

- Phường Đức Giang : pdg_longbien@hanoi.gov.vn;

- Thủ trưởng cơ quan: luonghongdiep_longbien@hanoi.gov.vn;

- Trưởng bộ phận Một cửa: nguyenthithuan_longbien@hanoi.gov.vn

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà (tổ chức)!