CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24 - CT/TU của Thành uỷ Hà Nội
Ngày đăng 18/09/2023 | 18:03  | Lượt xem: 125

Thực hiện Kế hoạch số 187-KH/QU của Quận uỷ Long Biên, sáng ngày 18/9/2023, Ban chấp hành Đảng bộ phường Đức Giang tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về thực hiện Chỉ thị số 24 - CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thân – Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy. Đại biểu phường có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ phường. Đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh - Bí thư Đảng uỷ chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt của Đảng ủy phường 

 

Mục đích của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị phường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy; Thông qua đợt sinh hoạt để các tập thể, cá nhân đối chiếu với bản thân 25 biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật. Qua đó nâng cao trách nhiệm, tính chủ động trong giải quyết công việc của đơn vị và từng cá nhân; đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế của tập thể, cá nhân nếu có. Việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng được triển khai thống nhất, nghiêm túc, trọng tâm trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thông qua đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, mỗi tập thể, cá nhân phải đề ra những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tinh thần thái độ phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh – Bí thư Đảng ủy quán triệt mục đích, yêu cầu của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU

 

Tham luận tại Hội nghị, các đồng chí đảng ủy viên đã đưa ra những quan điểm, nhận thức của cá nhân cũng như liên hệ với thực tế vị trí, công việc trong việc thực hiện Chỉ thị số 24; đề xuất các ý kiến trong việc chấp hành nghiêm túc, tốt hơn nữa về kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh cả về kinh tế, và chính trị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Vũ Thị Thân – Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy đã đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, cầu thị và nghiêm túc trong triển khai thực hiện CT24 của Đảng ủy phường Đức Giang; đồng chí nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tạo sự chuyển biến trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Vũ Thị Thân – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy phát biểu chỉ đạo

 

Đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh – Bí thư Đảng ủy thay mặt Đảng ủy phường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, thời gian tới, phường quyết tâm thay đổi và khắc phục những biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị phường và tiếp tục nghiên cứu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để từ đó áp dụng vào cá nhân từng đồng chí nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tinh thần, thái độ phục vụ người dân ngày càng tốt hơn./.

Thanh Trà - VPĐU