CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng uỷ phường Đức Giang tổ chức giám sát về việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW năm 2023
Ngày đăng 29/08/2023 | 11:22  | Lượt xem: 1480

Thực hiện Quyết định số 108 - QĐ/ĐU ngày 5/8/2023 của Đảng ủy phường Đức Giang về giám sát đối với Chi bộ Trường Mầm non Hoa Sen và Trường Mầm non Đức Giang về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và XIII

Ngày 22/8/2023, Đoàn giám sát tổ chức hội nghị giám sát đối với chi bộ trường Mầm non Hoa Sen và trường Mầm non Đức Giang. Dự hội nghị có các đ/c trong đoàn giám sát của Đảng ủy, đ/c bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ, đ/c phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ. Sau khi nghe đại diện 02 chi bộ trình bày báo cáo tóm tắt, nghiên cứu hồ sơ và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Đoàn giám sát thống nhất như sau:

- Đối với 02 chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và XIII. Bám sát kế hoạch số 88-KH/ĐU ngày 30/01/2023 của Đảng ủy (về thực hiện Chương trình 01 – CTr/QU năm 2023). Chi bộ triển khai thực hiện Chủ đề toàn khoá Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chủ đề năm 2023 về Chăm lo đời sống người dân. Tổ chức triển khai Nghị quyết của Trung ương, Thành phố, quận uỷ theo sự chỉ đạo của Đảng uỷ phường (bằng mở băng đĩa do phường cung cấp, Website/Trang Fanpage, gmail, Zalo), hướng dẫn đảng viên xây dựng kế hoạch gắn với thực hiện chủ đề năm 2023 của Quận “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Long Biên”

- Trách nhiệm của đ/c Bí thư chi bộ là người đứng đầu luôn gương mẫu trong công tác, nói đi đôi với làm, luôn sâu sát đôn đốc kiểm tra, nhắc nhở cấp dưới, đồng nghiệp, cán bộ, đảng viên trong thực hiện triển khai Nghị quyết chi bộ, Đảng bộ phường và ngành dọc cấp trên đảm bảo nội dung, thời gian và kết quả tốt.    

Trong thời gian tới, cấp uỷ chi bộ và đ/c Bí thư chi bộ tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức thực hiện kế hoạch tu dưỡng gắn với nhiệm vụ được phân công, có kế hoạch, mô hình, cách làm cụ thể của đảng viên trong chi bộ. 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chủ động trong tham mưu và tổ chức thực hiện của cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát trong xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng theo chủ đề và kế hoạch đảng viên đăng ký gắn với thực hiện quy tắc ứng xử, của mỗi cán bộ đảng viên thuộc Chi bộ lãnh đạo. 

- Cấp ủy chi bộ, đứng đầu là đồng chí bí thư chi bộ tiếp tục quan tâm hướng dẫn, thực hiện kế hoạch tu dưỡng chủ động báo cáo Chi ủy chi bộ kết quả trong sinh hoạt chi bộ. 

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ.

-  Sinh hoạt chi bộ hàng tháng đ/c Bí thư chi bộ và chi ủy chi bộ tổng hợp đánh giá kết quả  biểu dương việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4, những gương điển hình tiêu biểu làm theo trong Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ hàng tháng ( cụ thể nội dung công việc, kết quả, viết bài về những tấm gương tiêu biểu điển hình …).

Đoàn giám sát làm việc với chi bộ Trường Mầm non Hoa Sen

 

Đoàn giám sát làm việc với chi bộ Trường Mầm non Đức Giang