CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023
Ngày đăng 12/05/2023 | 11:02  | Lượt xem: 238

Chiều ngày 11/05/2023, tại hội trường Nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh – Bí thư Đảng ủy chủ trì và kết luận hội nghị.

Đại biểu quận Long Biên có đồng chí Nguyễn Xuân Long – Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, đồng chí Vũ Trọng Hiếu – Cán bộ công ty cổ phần tin học Tân Dân. Đại biểu phường có đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh – Bí thư Đảng ủy, đồng chí Âu Mạnh Tùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường; các đồng chí lãnh đạo UBND, UBMTTQ phường; các đồng chí cán bộ, công chức đang sinh hoạt tại các chi bộ trên địa bàn phường và cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Vũ Trọng Hiếu - Cán bộ công ty cố phần tin học Tân Dân đã hướng dẫn nghiệp vụ phần sổ tay đảng viên điện tử tới các đồng chí bí thư chi bộ và phổ biến về các nội dung, tiện ích của phần mềm sổ tay đảng viên khi ứng dụng trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Long – Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy đã nêu lên những mặt tồn tại, hạn chế trong sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng tới các đồng chí bí thư chi bộ nhằm thực hiện hiệu quả Ðề án số 11- ÐA/TU ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Ðảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới"; kế hoạch số 108-KH/QU ngày 25/02/2022 của Quận ủy Long Biên về thực hiện Ðề án số 11-ÐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội; Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy về việc “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020-2025”; Kế hoạch  số 144-KH/QU ngày 23/12/2022 về triển khai và ứng dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" và phần mềm "Điều hành tác nghiệp và quản lý đảng viên".

Đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh – Bí thư Đảng ủy tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểukết luận một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Đảng ủy tiếp tục tổ chức các hội nghị bồi dưỡng, trao đổi, nâng cao chất lượng xây dựng nghị quyết, sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên trên địa bàn phường Đức Giang.

2. Tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử “ trong sinh hoạt chi bộ. Đồng chí yêu cầu trong thời gian các chi bộ sẽ triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./