CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy phường Đức Giang triển khai kế hoạch đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày đăng 07/07/2022 | 14:15  | Lượt xem: 89

Sáng ngày 5/7/2022, tại trụ sở phường, Đảng ủy phường Đức Giang triển khai kế hoạch đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Vũ Hoàng Long – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Thay mặt Đảng ủy đồng chí Đồng chí Vũ Hoàng Long – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ thuộc Đảng bộ phường Đức Giang, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Thực hiện hướng dẫn 08-HD/TU, ngày 17/6/2022 cuả Thành ủy Hà nội về hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Công văn 1301- CV/QU ngày 15/6/2022 của Quận ủy Long Biên về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

Căn cứ tình hình của Đảng bộ, Đảng ủy phường Đức Giang xây dựng kế hoạch số 75-KH/ĐU ngày 04/07/2022 về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Trong kế hoạch cũng nêu rõ Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị tổng kết đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gắn với triển khai thực hiện nghị quyết Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 tại chi bộ; Xác định phương hướng lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, bầu ban chấp hành, bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 phải đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả; đề cao vai trò trách nhiệm của tập thể chi bộ và từng đảng viên. Thực hiện đầy đủ các nội dung Đại hội chi bộ nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng. Thông qua đại hội tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, củng cố xây dựng đoàn kết thống nhất trong chi bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cũng tại hội nghị đồng chí Phó bí thư TTĐU triển khai hướng dẫn tổ chức đại hội, hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Tùng Chinh – Bí thư Đảng ủy giao cho các tổ công tác chủ động xây dựng biểu tiến độ thời gian thực hiện các nội dung công việc được phân công đảm bảo đúng kế hoạch.

Cán bộ Tuyên giáo có trách nhiệm tham mưu về công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; phối hợp với các đơn vị có liên quan nắm chắc tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau Đại hội, kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp phù hợp.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy có trách nhiệm giúp Đảng ủy hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục tổ chức đại hội chi bộ. Xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến người được giới thiệu bầu vào cấp ủy khóa mới theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn Đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ chi bộ trực thuộc trình đại hội; hướng dẫn đề cương dự thảo nghị quyết Đại hội chi bộ; tham mưu biểu nội dung, tiến độ chỉ đạo toàn diện công tác đại hội chi bộ đảm bảo tiến độ đề ra; đôn đốc các chi bộ trực thuộc Đảng ủy triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội; chuẩn bị kinh phí, các điều kiện cần thiết phục vụ Đại hội chi bộ tổ chức làm trước. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả đại hội chi bộ.

- Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy có trách nhiệm quán triệt các văn bản chỉ đạo đại hội của Đảng ủy và tổ chức đại hội cấp mình; cấp ủy chuẩn bị và tổ chức đại hội bảo đảm yêu cầu, nội dung, quy trình theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và kế hoạch của Đảng ủy phường. Cấp uỷ chi bộ báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy phường về phương án nhân sự cấp ủy và việc chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội, khi được Ban thường vụ đồng ý mới tiến hành đại hội.

- Ban Thường vụ Đảng ủy lựa chọn, chỉ đạo 01 chi bộ tổ dân phố tiến hành đại hội trước, xong trước 05/8/2022. Chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội xong trước 15/9/2022.