CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức hội nghị thông tin thời sự và thông báo kết quả Đại hội đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17
Ngày đăng 02/11/2020 | 16:42  | Lượt xem: 88

Ngày 31/10/2020 tại hội trường Trung tâm văn hóa và Thể thao phường, Đảng Ủy phường Đức Giang tổ chức quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và thông báo kết quả Đại hội đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17.

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng vụ tổ chức cơ sở đảng, Ban tổ chức Trung ương, dự hội nghị có đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, ban thường trực MTTQ, ban chấp hành các đoàn thể, cấp ủy chi bộ và tổ trưởng đảng các chi bộ trực thuộc, ban chấp hành các chi hội đoàn thể cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức Cơ quan phường Đức Giang.

Đồng chí  Nguyễn Đức Hà - báo cáo viên tại hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng vụ tổ chức cơ sở đảng, Ban tổ chức Trung ương báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13. Hội nghị lần thứ 13 của Ban Chấp hành Trung ương họp từ ngày 05 - 09/10/2020, tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, trong đó tập trung vào 3 nội dung chủ yếu: Thứ nhất đánh giá về kinh tế - xã hội năm 2020 - 2021; Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Thứ ba, chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Hội nghị lần thứ 13 thống nhất: Xem xét, cho ý kiến đối với Báo cáo của Bộ Chính trị về các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ 12 đến Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2019. Hội nghị giao Bộ Chính trị tiếp thu các ý kiến góp ý của Trung ương để có các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới. Xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị và ghi phiếu giới thiệu nhân sự trước khi Bộ Chính trị quyết định giới thiệu để Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức danh Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế. Tán thành với kiến nghị của Ban cán sự đảng Chính phủ về thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 01/7/2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII; giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chế độ tiền lương mới, bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế, khả năng ngân sách và theo đúng quan điểm, định hướng của Nghị quyết số 27-NQ/TW. 

Tại hội nghị đồng chí báo cáo viên nhấn mạnh kết quả hội nghị lần thứ 13 đã hoàn thiện khối lượng văn kiện và chuẩn bị nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII là kiên quyết "Không để lọt các đồng chí không có đức, có tài, tham vọng quyền lực, tham ô, lãng phí vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; đồng thời phát hiện nhân tố mới không để sót các đồng chí có đức, có tài, có chuyển vọng để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII".

Cũng tại hội nghị đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư đảng ủy, Chủ tịch hội đồng nhân dân phường thông báo kết quả Đại hội đại biểu đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17. Đồng thời đánh giá cao ý thức của đảng viên trong việc tham gia học nghị quyết. Đây là buổi sinh hoạt chính trị yêu cầu các đồng chí đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.