CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm truyền thống các ban đảng
Ngày đăng 16/10/2020 | 15:34  | Lượt xem: 162

Chiều ngày 15/10/2020, tại phòng 305, Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành Tổ chức, Dân vận, Tuyên giáo và Văn phòng cấp ủy, 72 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng

Dự có đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, đồng chí Vũ Hoàng Long - Phó Bí thư Thường trực, các đồng chí trong Ban thường vụ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể, cán bộ làm công tác tham mưu, giúp việc đảng ủy qua các thời kỳ.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Hoàng Long - Phó Bí thư Thường trực đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành Tổ chức, Dân vận, Tuyên giáo và Văn phòng cấp ủy, 72 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng. Như chúng ta đã biết, dù ra đời trong những hoàn cảnh khác nhau, với những giai đoạn và mốc son lịch sử riêng biệt; song tựu chung lại quá trình hình thành và phát triển các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng hoàn toàn là một khối vận động thống nhất, không thể tách rời, gắn liền với quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Trải qua quá trình hình thành, xây dựng và trưởng thành, các ban xây dựng Đảng, ngành Kiểm tra Đảng và Văn phòng cấp ủy không ngừng được củng cố và phát triển, hệ thống các ban Đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng từ trung ương đến địa phương ngày càng trưởng thành, đúc kết được những bài học quý báu từ thực tiễn của công tác xây dựng Đảng, góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Sau diễn văn kỷ niệm, các đại cùng nhau ôn lại truyền thống các ban xây dựng đảng; phát biểu tại buổi gặp mặt, Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cán bộ tham mưu, giúp việc Đảng ủy qua các thời kỳ đối với sự phát triển của Phường trong những năm qua. Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy và 72 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng là dịp để mỗi cán bộ đang công tác tham mưu, giúp việc Đảng ủy tự hào và tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử quý báu, ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Đảng uỷ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; góp phần xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng phường ngày càng phát triển.

Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành, Khối vận, UBKT, TGĐU, Văn phòng Đảng ủy phường Đức Giang đã có sự phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác; tham mưu cấp ủy lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, xây dựng thành công đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Sau 38 năm thành lập từ thị trấn lạc hậu, đến nay, Phường được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ và hiện đại. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Công tác tuyên giáo từng bước được đổi mới, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tích cực tham mưu cho cấp ủy triển khai có hiệu quả các lĩnh vực công tác tuyên truyền, tăng cường công tác tư tưởng chính trị trong tình hình mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào thực tiễn, có sáng tạo.

Phát huy tốt truyền thống, Khối vận, Ủy ban kiểm tra, văn phòng cũng đã khẳng định sự trưởng thành nhanh chóng với nhiều kết quả nổi bật. Mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ với Nhân dân được thắt chặt, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn từ cơ sở, góp phần ổn định, tạo sự đoàn kết, thống nhất. Phong trào “dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, đặc biệt, “toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đóng góp sức người, sức của, hiến công, hiến kế hoàn thành nhiều công trình, phần việc ý nghĩa.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và đã đạt được nhiều thành tích cao, luôn đứng đầu trong phong trào thi đua.

Công tác của văn phòng cấp ủy ngày càng được nâng cao về mặt chất lượng, làm tốt vai trò trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ đắc lực cho sự lãnh, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phát huy truyền thống lịch sử quý báu, các Ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Đảng ủy đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt chức năng tham mưu trên chặng đường mới. Không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, tận tụy với công việc sâu sát cơ sở, gần gũi với quần chúng nhân dân, “nghe dân nói, nói cho dân hiểu, hướng dẫn dân làm và làm cho dân tin” như lời căn dặn của chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu về công tác xây dựng Đảng, trong đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất của Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân…