CÔNG TÁC ĐẢNG

Ban Thường vụ Đảng ủy phường kiểm tra chi bộ 5, 7 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch tu dưỡng năm 2020
Ngày đăng 20/08/2020 | 08:33  | Lượt xem: 105

Sáng ngày 19/8/2020 tại phòng 305 phường Đức Giang, Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy phường tiến hành kiểm tra chi bộ 5, 7 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương IV. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Vũ Hoàng Long - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trưởng đoàn kiểm tra, các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra, đại diện cấp ủy 02 chi bộ được kiểm tra.

Tại hội nghị, đại diện các cấp ủy được kiểm tra báo cáo cụ thể kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XII). Theo báo cáo sau khi nhận quyết định, kế hoạch hướng dẫn của Ban thường vụ Đảng ủy, chi bộ đã tổ chức tuyên truyền, triển khai đến đảng viên 27 biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiệ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2020 "tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Các chi bộ đã chỉ đạo, quán triệt hướng dẫn số 23 của Quận ủy vè xây dựng kế hoạch tu dương; có từ 96% đến 100% đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, trong đó các đồng chí cấp ủy, phụ trách đoàn thể lập kế hoạch rất sâu sát, tính khả thi cao. Cuộc họp chi bộ hàng tháng cấp ủy đánh giá, nhắc nhở việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của từng đảng viên. Đồng chí nào thực hiện tốt, cấp ủy ghi nhận biểu dương; phê bình nếu có biểu hiện xem nhẹ việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng. Trong báo cáo các đồng chí bí thư chi bộ nêu cụ thể các biện pháp thực hiện như thống kê đánh giá kế hoạch tu dưỡng, phân tích tính khả thi của việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng. Qua kiểm tra, nhìn chung các chi bộ đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng, hàng tháng có kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện. Sau khi bí thư chi bộ trình bày báo cáo theo hướng dẫn của Đoàn kiểm tra, các đồng chí trong cấp ủy chi bộ đóng góp, bổ sung bản báo cáo, tập trung vào chủ đề đợt kiểm tra lần này là thực hiện kế hoạch tu dưỡng theo tinh thần Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4. Các ý kiến nhắc nhiều đến những bất câp như chưa thể hiện tính chuyên đề, triển khai chưa sâu, hướng dẫn đảng viên chưa cụ thể khi lập kế hoạch; từng chi bộ chưa đảm bảo 100% số đảng viên xây dựng kế hoạch.

Kết luận đồng chí Vũ Hoàng Long - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng đoàn kiểm tra nhận xét, đánh giá nội dung báo cáo do đồng chí bí thư chi bộ trình bày, nhìn chung sát với yêu cầu hướng dẫn Ban Thường vụ Đảng ủy. Hồ sơ kiểm tra đầy đủ, số liệu hợp lý. Đồng thời đồng chí chỉ ra những mặt cần tồn tại, hạn chế đó là công tác tuyên truyền chủ đề 2020 chưa chưa cụ thể, nội dung tu dưỡng còn chung chung, việc đánh giá kế hoạch tu dưỡng của đảng viên chưa thường xuyên,...Thời gian tới các chi bộ chỉ đạo xây dưng, triển khai kế hoạch tu dưỡng của Đảng viên cần bám sát hướng dẫn cụ thể của Đảng ủy, chủ đề mỗi năm; phân nhóm đối tượng đảng viên để định hướng nội dung xây dựng kế hoạch tu dưỡng.