CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy, UBKT phường triển khai hướng dẫn chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020
Ngày đăng 14/02/2020 | 10:28  | Lượt xem: 171

Chiều ngày 13/2/2020, tại phòng 305 phường Đức Giang, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường triển khai hướng dẫn chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Vũ Hoàng Long - Phó bí thư TT Đảng ủy, các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể, bí thư các chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Hoàng Long - Phó bí thư TT Đảng ủy triển khai hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020. Căn cứ chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường giai đoạn 2017-2020”, Chi bộ cần tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc việc chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, thực hiện các kết luận của cấp ủy các cấp; Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của đảng viên; việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; thực hiện qui định số 08-QĐi/TW qui định nêu gương của cán bộ, đảng viên, thực hiện bộ qui tắc ứng xử (nếu có), việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là với đảng viên giữ cương vị lãnh đạo đơn vị. Ngoài kiểm tra, giám sát chuyên đề, các chi bộ cần tăng cường công tác giám sát thường xuyên (chủ yếu là thông qua sinh hoạt chi bộ thường kỳ, qua các buổi làm việc, hội nghị giao ban, sơ, tổng kết.. nghe các đồng chí được phân công giám sát báo cáo những phát sinh, tồn tại, vướng mắc, vi phạm của đảng viên (nếu có).

Phát biểu tại hội nghị các đại biểu thống nhất với hướng dẫn của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy về xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020; các đại biểu đề nghị Đảng ủy, UBKT Đảng ủy phường trong quá trình thực hiện cần hướng dẫn các chi bộ cụ thể qui trình kiểm tra, giám sát; đồng thời cung cấp đầy đủ biểu mẫu cho các chi bộ dễ thực hiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đề nghị các chi bộ tiếp tục tuyên truyền thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường giai đoạn 2017-2020”; tập trung thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên; sau kiểm tra, giám sát lập hồ sơ kiểm tra, giám sát theo qui định, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm báo cáo kết quả, hồ sơ kiểm tra, giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên về VPĐU phường.