CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy phường Đức Giang triển khai kế hoạch tu dưỡng cá nhân năm 2020
Ngày đăng 13/02/2020 | 17:20  | Lượt xem: 109

Chiều ngày 13/2/2020 tại hội trường Nhà văn hóa phường Đảng ủy phường Đức Giang đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 2020.

Dự và chỉ đạo có đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Vũ Hoàng Long - Phó bí thư TT Đảng ủy, các đồng chí thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể, bí thư các chi bộ trực thuộc.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường triển khai hướng dẫn số 23-HD/QU, ngày 17/01/2020 của Quận ủy Long Biên về hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề 2020 "tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hướng dẫn nhằm tạo sự thống nhất, tháo gỡ khó khăn trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc triển khai kế hoạch tu dưỡng. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể tham gia giám sát, góp ý kiến trong việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng và khuyến khích các tập thể, cá nhân có mô hình sáng tạo, thiết thực, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.

Hội nghị đã được trao đổi các ý kiến, làm rõ hơn các nội dung như: căn cứ để xây dựng kế hoạch tu dưỡng; định hướng nội dung xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân cho các nhóm đối tượng; quy trình thực hiện đối với chi bộ, với MTTQ và các đoàn thể, với thủ trưởng cơ quan các đơn vị; công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng.

Theo kế hoạch việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân và niêm yết kế hoạch tu dưỡng đối với người đứng đầu hoàn thành trước ngày 29/2/2020.