CÔNG TÁC ĐẢNG

Phường Đức Giang tổ chức triển khai Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy Long Biên về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường”
Ngày đăng 10/10/2019 | 09:58  | Lượt xem: 284

Sáng ngày 07/10/2019 tại Hội trường nhà văn hóa, phường Đức Giang tổ chức triển khai Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy Long Biên về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường”

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phan Việt Hưng – BTĐU, Chủ tịch HĐND phường; cùng các đồng chí thường trực Đảng uỷ - HĐND – UBND – MTTQ; trưởng các đoàn thể, cán bộ không chuyên trách phường, các đồng chí bí thư, tổ trưởng, trưởng ban CTMT 23 TDP.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Việt Hưng – BTĐU phường đã nêu những nội dung quan trọng trong Đề án số 15-ĐA/QU ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường”. Cụ thể:

1. Việc bố trí, sử dụng các chức danh người hoạt động không chuyên trách trước khi thực hiện Nghị định 34NĐ/CP

Cấp phường: (Phường loại 1) Theo Nghị quyết số 08/2013 của HĐND Thành phố có 16 chức danh với 22 người hoạt động không chuyên trách (quận Long Biên có 15 chức danh với 21 người, do không còn Hội Nông dân)

Tổ dân phố: tổng số chức danh không chuyên trách ở tổ dân phố là 05, cụ thể gồm: (1)Bí thư chi bộ, (2)Tổ trưởng Tổ dân phố, (3)Tổ phó Tổ dân phố, (4)Tổ đội trưởng quân sự, (5)Bảo vệ dân phố: Trưởng ban bảo vệ dân phố, Phó ban bảo vệ dân phố,Tổ trưởng tổ bảo vệ tổ dân phố, Tổ phó tổ bảo vệ dân phố, Tổ viên tổ bảo vệ dân số.

2. Thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CPcủa Chính Phủ, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND Thành phố

Cấp phường: Gồm 09 chức danh người hoạt động không chuyên trách: Văn phòng Đảng ủy, Phụ trách công tác truyền thanh, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội người cao tuổi, Chủ tịch Hội người Chữ thập đỏ. Số lượng người bố trí không quá 11 người đối với phường loại 1.

Tổ dân phố: Số chức danh không chuyên trách được bố trí 03 chức danh: (1) Bí thư chi bộ; (2) Tổ trưởng dân phố; (3) Trưởng ban công tác mặt trận

3. Phương án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm:

* Về số lượng người:

Sắp xếp bố trí tối đa 07 người hoạt động không chuyên trách/01 phường để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 09 chức danh không chuyên trách ở cấp phường theo hướng:

- Bố trí 02-03 người hoạt động không chuyên trách để đảm nhiệm 02 chức danh không bố trí kiêm nhiệm, gồm: Văn phòng đảng ủy; Phó chỉ huy quân sự (phường loại 1 có thể bố trí 02 người).

- Bố trí 04-05 người hoạt động không chuyên trách để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 07 chức danh không chuyên trách còn lại ở cấp phường.

*  Định hướng bố trí kiêm nhiệm chức danh:

- Quy định 02 chức danh không ghép kiêm nhiệm: (1) Văn phòng đảng ủy phường; (2) Phó chỉ huy quân sự phường

- Đối với 07 chức danh còn lại bố trí không quá 05 người (gồm: (1)phụ trách công tác truyền thanh; (2)Phó chủ tịch MTTQ; (3) Phó CT Hội CCB; (4)Phó Chủ tịch Phụ nữ; (5)Phó Bí thư đoàn phường; (6)Chủ tịch Hội Người cao tuổi; (7)Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.

Việc bố trí kiêm nhiệm cần căn cứ các quy định, Điều lệ MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội; tình hình thực tế ở mỗi địa phương: độ tuổi, giới tính, khả năng, năng lực cán bộ, có thể bố trí kiêm nhiệm công chức chuyên môn kiêm thêm 01 chức danh người hoạt động không chuyên trách và kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách đảm bảo nguyên tắc của Đề án.

4. Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở  tổ dân phố

Sắp xếp, bố trí 02 người hoạt động không chuyên trách/01tổ dân phố để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 03 chức danh không chuyên trách ở tổ dân phố.

+ Các tổ dân phố có quy mô từ 450 hộ trở lên (kể cả không phải sáp nhập và sau sáp nhập), tùy điều kiện thực tế tại địa bàn dân cư và nhân sự cụ thể để xây dựng phương án kiêm nhiệm cho phù hợp (không khuyến khích Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng dân phố).

+ Các tổ dân phố có từ 225 hộ đến dưới 450 hộ (kể cả không phải sáp nhập và sau sáp nhập): thực hiện kiêm nhiệm Bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng dân phố hoặc Trưởng ban công tác Mặt trận.