CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị, các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10
Ngày đăng 24/08/2019 | 10:06  | Lượt xem: 211

Sáng 24/8/2019, tại hội trường Trung tâm văn hóa thể thao, Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 35 - CT/ TW của Bộ Chính trị, các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư và triển khai kế hoạch số 162 - KH/ĐU của Đảng ủy về Tổ chức đại hội chi bộ tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ phường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiến sỹ Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ tổ chức điều lệ Ban tổ chức Trung ương, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo viên hội nghị; tham dự buổi học tập Nghị quyết có đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Vũ Hoàng Long - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng các ngành đoàn thể, bí thư chi bộ cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn đảng bộ phường.

 

Tiến sỹ Nguyễn Đức Hà - Nguyên vụ Trưởng Vụ tổ chức điều lệ Ban tổ chức TW, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt các nội dung của Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, đồng chí Báo cáo viên đã quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các nội dung hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi đây là việc làm quan trọng, khởi động cho quá trình đại hội, là nhiệm vụ xuyên suốt đến năm 2020.Chú trọng lãnh đạo công tác chuẩn bị nhân sự gắn với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cấp ủy, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, nắm chắc nội dung Chỉ thị 35-CT/TW, tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các chủ trương, định hướng lớn trong tổng kết nghị quyết đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ, nhất là các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp.

Đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường yêu cầu cấp chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền, bám sát tình hình thực tiễn để chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị 35 tới đảng viên. Cũng tại hội nghị thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ phường, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đức Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo kế hoạch đề ra, Đảng bộ phường dự kiến Đại hội chi bộ làm điểm sẽ tổ chức trong trước tháng 2/2020. Đại hội các chi bộ trực thuộc sẽ tổ chức xong trước 20/3/2020 và Đại hội đại biểu Đảng bộ phường dự kiến tổ chức vào tháng 5/2020./.