CÔNG TÁC ĐẢNG

Phường Đức Giang triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp
Ngày đăng 28/02/2018 | 13:39  | Lượt xem: 433

Chiều ngày 27/02/2018 tại hội trường Nhà văn hóa phường Đức Giang phường triển thực hiện kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2018 Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” phường Đức Giang.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTVQU, Trưởng ban Tuyên giáo, đồng chí Phan Việt Hưng – BTĐU, Chủ tịch HĐND phường, các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường, các đồng chí trưởng ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố.

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Lương Hồng Điệp - PBTĐU, Chủ tịch UBND triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018 của quận: Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp; đồng chí Vũ Hoàng Long - PBT Thường trực triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề của Thành phố: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Theo đó việc thực hiện chủ đề công tác năm 2018 phải được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị của phường gắn với trách nhiệm từng cá nhân, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Gắn triển khai chủ đề năm với các nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU, 02- CTr/QU của Đảng ủy phường năm 2018. Trong đó lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai sâu, kiểm soát, đánh giá định kỳ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thực thi công vụ của đội ngũ CBCCVC, đáp ứng mục tiêu Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Phát biểu tại hội các đại biểu dự hội nghị đều thống nhất cao với 6 nội dung chính của kế hoạch thực hiện chủ đề của quận; 5 nội dung của kế hoạch thực hiện chủ đề của thành phố. Các đại biểu cho rằng các nội dung thực hiện chủ đề năm 2018 đã rất đầy đủ, chi tiết rõ ràng và cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện.

Kết luận hội nghị đồng chí Phó bí thư thường trực cho rằng để thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2018, đề nghị chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các chi bộ cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, qui chế phối hợp phân công nhiệm vụ; Thực hiện nghiêm túc quy định phân cấp quản lý cán bộ, đảng viên và giới thiệu cán bộ ứng cử. Thực hiện sắp xếp, kiện toàn cán bộ công chức, viên chức, LĐHĐ, cán bộ không chuyên trách phường, tổ dân phố đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo chỉ đạo của quận, Thành phố; Nâng cao chất lượng việc đánh giá CBCC nhất là đổi mới Quy định đánh giá, xếp loại CBCCVC, LĐHĐ gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng; Thường xuyên lấy ý kiến đánh giá cán bộ theo chỉ số CCHC; Nâng cáo chất lượng phục vụ của Tổ chức, cá nhân.

Việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2018 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của đội ngũ lãnh đạo; năng lực và chất lượng công việc của đội ngũ CBCCVC, chất lượng phục vụ nhân dân góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và những năm tiếp theo./.