CÔNG TÁC ĐẢNG

Giao ban khối đảng đoàn thể và đánh giá xếp loại cán bộ tháng 02/2018
Ngày đăng 28/02/2018 | 09:14  | Lượt xem: 374

Sáng ngày 27/2/2018 tại phòng họp số 206, Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức giao ban khối Đảng đoàn thể và đánh giá xếp loại Cán bộ công chức, nhân viên tháng 02/2018.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường, cán bộ khối đảng, đoàn thể. Tại hội nghị sau khi nghe đồng chí Chủ tịch MTTQ, Trưởng các đoàn thế chính trị xã hội phường báo cáo kết quả hoạt động tháng 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018.

Trong tháng 02/2018, cán bộ, NLĐ khối đảng, đoàn thể tập trung tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động đón tết Nguyên đán 2018; xây dựng các kế hoạch theo chủ đề năm 2018 của thành phố, quận là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp; thực hiện kết luận của Ban thường vụ bằng các kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Năm kỷ cương hành chính, năm trật tự văn minh đô thị.

Kết luận tại cuộc họp đồng chí Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3/2018 đó là yêu cầu toàn bộ cán bộ, nhân viên khối đảng - đoàn thể tập trung tham mưu rà soát qui chế làm việc, qui chế phối hợp; phân công nhiệm vụ các nhiệm vụ; rà soát chỉ tiêu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả thực hiện 03 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3. Xây dựng kế hoạch có lộ trình thời gian, thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể. Chủ động, sáng tạo trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao, duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, ứng dụng CNTT và thực hiện nghiêm túc mô hình cơ quan điện tử.

Sau phần giao ban tháng, hội nghị chuyển sang phần đánh giá xếp loại cán bộ, công chức khối Đảng đoàn thể tháng 02/2018. Căn cứ quy định của quận ủy, bản tự chấm điểm của từng đồng chí, đối chiếu với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Hội nghị đã thảo luận và đánh giá kết quả như sau:

Tổng số cán bộ, công chức được đánh giá là 13 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí HTXSNV, 12 đồng chí HTTNH.