CÔNG TÁC ĐẢNG

Giao ban khối đảng đoàn thể và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức tháng 1/2018
Ngày đăng 24/01/2018 | 16:04  | Lượt xem: 420

Sáng ngày 24/1/2018 tại phòng họp số 305 Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức giao ban khối Đảng đoàn thể và đánh giá xếp loại Cán bộ công chức, nhân viên tháng 1/2018.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND Phường, cán bộ, công chức khối đảng, đoàn thể. Tại hội nghị sau khi nghe đồng chí Chủ tịch MTTQ, Trưởng các đoàn thế chính trị xã hội phường báo cáo kết quả hoạt động tháng 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2018.

Trong tháng 1/2018, cán bộ công chức, NLĐ khối đảng, đoàn thể tập trung tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động đón tết Nguyên đán 2018; cụ thể chủ đề năm 2018 của thành phố, quận là Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, kết luận của Ban thường vụ bằng các kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Năm kỷ cương hành chính, năm trật tự văn minh đô thị.

Kết luận tại cuộc họp đồng chí Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 2/2018, yêu cầu toàn bộ cán bộ, nhân viên khối đảng đoàn thể tập trung rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong tháng 2, xây dựng kế hoạch khắc phục có lộ trình thời gian, phân công nhiệm vụ cụ thể. Chủ động, sáng tạo trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao, duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nghiêm túc mô hình cơ quan điện tử.

Sau phần giao ban tháng, hội nghị chuyển sang phần đánh giá xếp loại cán bộ, công chức khối Đảng đoàn thể tháng 01/2018. Căn cứ quy định của quận ủy, bản tự chấm điểm của từng đồng chí, đối chiếu với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Hội nghị đã thảo luận và đánh giá kết quả như sau: Tổng số cán bộ, công chức được đánh giá là 13 đồng chí đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.