CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức hội nghị truyên truyền kỷ niệm 50 năm tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968
Ngày đăng 16/01/2018 | 14:26  | Lượt xem: 236

Ngày 13/01/2018 tại Hội trường nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức hội nghị truyên truyền kỷ niệm 50 năm tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968

Về dự hội nghị có Đồng chí Lê Hồng Hải – chuyên viên Ban tuyên giáo Quận ủy, đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Nguyễn Thị Thuần – PCT UBND phường, thường trực HĐND – UBND, UBMTTQ, trưởng các đoàn thể, bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng hội CCB, chi hội trưởng PN, bí thư chi đoàn. Đồng chí Trịnh Xuân Báu – Báo cáo viên Hội CCB quận Long Biên trực tiếp làm báo cáo viên tại hội nghị, đặc biệt là sự có mặt của hơn 130 lượt người tham gia.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghi.

Hội nghị đã nghe đồng chí báo cáo viên trực tiếp truyền đạt các nội dung và xem phóng sự tư liệu do Ban tuyên giáo Quận ủy cung cấp. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã trở thành biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng, khí phách kiên cường, sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; đánh dấu bước phát triển mới trong học thuyết và nghệ thuật quân sự Việt Nam về tổ chức và phát động một cuộc tiến công đồng loạt trên khắp chiến trường rộng lớn vào các sào huyệt của địch mà vẫn giữ được yếu tố bí mật, bất ngờ.Sau thắng lợi vĩ đại này, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đã chuyển sang giai đoạn cách mạng mới với những thời cơ, thuận lợi mới để thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.  Thắng lợi to lớn này trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trên cơ sở nắm chắc tư tưởng cách mạng tiến công, vận dụng đúng đắn quy luật chiến tranh nhân dân, thắng từng bước, đẩy lùi và đánh bại địch từng bước; hạ quyết tâm chiến lược chính xác, táo bạo, chọn đúng phương hướng tiến công, sử dụng đúng lực lượng, làm tốt công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng, phát huy mạnh mẽ trí sáng tạo, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc của quân và dân ta.

Đó cũng là kết quả của cả một quá trình tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm từ truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc ta và vận dụng sáng tạo tinh hoa nghệ thuật chiến tranh của nhân loại bằng đường lối độc lập, tự chủ để tìm ra cách đánh Mỹ, “lấy nhỏ đánh lớn”, “lấy ít địch nhiều”, lấy trí tuệ và sức mạnh Việt Nam để thắng Mỹ. Đó là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, là khí phách Việt Nam được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ trong những thời điểm thử thách ác liệt nhất vì sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng và dân tộc ta.

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 thể hiện sức mạnh vô song của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; để lại nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Đó là khát vọng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, là niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong hoạch định đường lối và chỉ đạo chiến lược đấu tranh cách mạng; là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là tinh thần quyết chiến, quyết thắng, dám đánh Mỹ và thắng Mỹ của quân và dân ta; là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại và tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng.

Đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là buổi thông tin thời sự của Đảng ủy phường Đức Giang trong quý I/2018. Thông hội nghị tuyên truyền nhằm khẳng định vai trò, ý nghĩa, tầm vóc của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Từ đó, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc về chiến thắng Xuân Mậu Thân 1968 của Đảng bộ và nhân dân toàn phường. Đồng thời, không ngừng nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, các luận điệu sai trái, xuyên tạc lịch sử, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.