CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng uỷ phường Đức Giang tổ chức hội nghị sơ kết chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường năm 2017.
Ngày đăng 19/12/2017 | 16:18  | Lượt xem: 249

Thực hiện chương trình số 01 – CTr/Qu của Quận ủy Long Biên về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường giai đoạn 2017 - 2020” của UBKT quận ủy Long Biên;Thực hiện chương trình công tác năm của Đảng ủy phường Đức Giang.

Sáng ngày 19/12/2017 tại NVH phường, Đảng uỷ phường Đức Giang đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường năm 2017.

Dự hội nghị có Đ/c Trần Văn Hạnh – PCN UBKT Quận ủy; Đ/c Trần Đình Nam – UVUBKT Quận ủy; Đ/c Phan Viêt Hưng – BTĐU – Chủ tịch HĐND; Đ/c Vũ Hoàng Long – PBT TTĐU; Đ/c Lương Hồng Điệp – PBTĐU - Chủ tịch UBND; Các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy – Thường trực HĐND – UBND – MTTQ, trưởng các ban, ngành đoàn thể; Các đồng chí BTCB và các đồng chí chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ.

Tại hội nghị đồng chí Vũ Hoàng Long – PBT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường năm 2017. Tại hội nghị đã có 03 ý kiến tham luận đồng tính với báo cáo kết quả sau gần một năm thực hiện chuyên đề. Nhìn chung, sau triển khai chuyên đề nhận thức của các cấp ủy, đảng viên có chuyển biến rõ rệt; chất lượng, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của chi bộ được nâng lên. Đồng thời đề nghị Đảng ủy tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho cấp ủy và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy về vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát là giải pháp có tính chất quyết định nâng cao chất lượngcông tác kiểm tra của các chi bộ.

Đ/c Trần Văn Hạnh- PCNUBMT QU phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Trần Văn Hạnh – PCNUBKT QU ghi nhận, chúc mừng Đảng ủy phường đã triển khai thực hiện chuyên đề có hiệu quả, từng bước đưa nâng cao nhận thức của cấp ủy, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát; xác định công tác kiểm tra, giám sát là việc làm thường xuyên, là chức năng lãnh đạo của đảng. Đồng thời đồng chí đề nghị đảng ủy phường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đổi mới phù hợp với nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát; thời gian tiến hành phải hợp lý, không làm ảnh hưởng đến công việc của cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền chuyên đề, định hướng các chi bộ xây dựng kế hoach kiểm tra, giám sát; cung cấp đầy đủ các biểu mẫu để các chi bộ dễ thực hiện.

Thay mặt Đảng ủy phường, đồng chí Phan Việt Hưng – Bí thư Đảng ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí PCNUBKT QU và đề nghị UBKT, cấp ủy các chi bộ tiếp tục thực hiện có nề nếp công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn ngừa những sai phạm, vi phạm của cán bộ, đảng viên ngay từ chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ và Đảng bộ phường.

Khen thưởng tập thể có thành tích trong công tác kiểm tra giám sát.

Cũng tại hội nghị Đảng ủy phường Đức Giang đã quyết định khen thưởng 05 tập thể thực hiện tốt chuyên đề "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường năm 2017./.