CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng bộ phường Đức Giang tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017
Ngày đăng 11/12/2017 | 16:47  | Lượt xem: 205

Sáng ngày 09/12/2017 tại Phòng họp 305 - trụ sở UBND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đức Giang đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2017

Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV – Trưởng bán tuyên giáo quận ủy Long Biên, đồng chí Nguyễn Thị KimĐịnh – QUV – Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận Long Biên,  Đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì hội nghị.

Thay mặt thường trực Đảng ủy đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, trình bầy báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy phường năm 2017.

Với tinh thần làm việc tập trung, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí đảng viên thuộc diện Ban thường vụ Quận ủy quản lý và tổ chức đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên năm 2017.

Các đồng chí dự hội nghị

Sau khi nghe đồng chí UVTV - Trưởng ban tuyên giáo định hướng, gợi ý kiểm điểm, các đồng chí dự hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo của tập thể Đảng ủy năm 2017; đồng thời gắn trách nhiệm tồn tại, hạn chế của tập thể với trách nhiệm cá nhân phụ trách trên các lĩnh vực được giao. Trên cơ sở kết quả kiểm điểm của tập thể, của từng cá nhân, các đại biểu dự Hội nghị đánh giá và đưa ra các nhận xét, góp ý cụ thể để phát huy hơn nữa năng lực của từng đồng chí, tạo được sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, đồng thuận trong đơn vị, tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới.

Tại hội nghị có 21 ý kiến đóng góp cho tập thể, cá nhân tập trung các nhiệm vụ như: công tác chỉ đạo điều hành, việc ban hành nghị quyết, kiểm soát nghị quyết; nội dung, phân công cán bộ phụ trách lĩnh vực trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, xây dựng chương trình, kế hoạch …

Qua các ý kiến tham luận, đóng góp của các đồng chí đảng ủy viên, đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV – Trưởng ban tuyên giáo quận ủy Long Biên phát biểu chỉ đạo: Năm 2017, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo hoàn thành 8/8 chỉ tiêu quận giao, một số chỉ tiêu đạt khá như công tác cấp GCN, thu ngân sách...Đảng ủy đã có sự chuyển biến trong xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện; các nội dung, ý kiến góp ý tại hội nghị đều chính xác, thể hiện sự cầu thị, xây dựng, tập thể Đảng ủy đã nhận thức đúng vấn đề và có sự chuyển biến trong việc tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017.

Bên cạnh những nội dung đổi mới, còn một số nhiệm vụ cần quan tâm sát sao để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới: Đảng ủy phường cần lựa chọn những vấn đề mới, khó, phức tạp để ban hành nghị quyết lãnh đạo. Vai trò, trách nhiệm của Thường trực, BTV Đảng ủy cần đảm bảo tính bao quát và kiểm soát công việc chặt chẽ hơn nữa; tiếp tục tập trung đẩy mạnh siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành, phương pháp làm việc. Cần đặt ra các chỉ tiêu cao để cố gắng phấn đấu thực hiện…

Kết thúc hội nghị là phần bỏ phiếu biểu quyết đánh giá xếp loại Đảng viên của các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý và hoàn thiện các văn bản báo cáo Quận ủy theo quy định. Kết quả có 01 đồng chí Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 07 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ./.