CÔNG TÁC ĐẢNG

Chi bộ cơ quan tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 10
Ngày đăng 09/10/2017 | 17:26  | Lượt xem: 314

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng. Chiều 6/10/2017, tại phòng họp 305, Chi bộ cơ quan tổ chức họp định kỳ xây dựng Nghị quyết lãnh đạo công tác tháng 11/2017.

Dự và chủ trì cuộc họp Đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt – Chủ tịch UBMTTQ phường, Bí thư chi bộ chủ trì cuộc họp và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ.

Đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt - Bí thư chi bộ thông báo đến đảng viên các nội dung tại bản Thông tin nội bộ của Thành ủy và Quận ủy Long Biên. Đồng thời thông qua dự thảo quy chế của chi bộ cơ quan phường nhiệm kỳ 2017- 2020 và phân công nhiệm vụ của các Đảng viên trong chi bộ.

Tại sinh hoạt thường kỳ tháng 10, chi bộ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 9/2017. Nhìn chung tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, quần chúng trong cơ quan ổn định, có ý thức trách nhiệm thực hiện các nhiêm vụ được giao. Chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 như: Đối với khối kinh tế xây dựng: Tham mưu tiếp tục thu ngân sách, tập trung thuế ngoài quốc doanh, triển khai thu thuế phi nông nghiệp, thu ủng hộ các loại quỹ. Tiến hành bàn giao công tác tài chính. Tập trung giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác GPMB dự án xây dựng Nhà văn hóa tổ dân phố số 9. Tổ chức rà soát quân nhân dự bị biên chế đơn vị 757, lập danh sách các đồng chí tham gia huấn luyện; Phối hợp các lực lượng kiểm tra các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn phường. Các đảng viên của bộ phận văn hóa xã hội tham gia các hoạt động thuộc lễ khai mạc Đại hội TDTT quận Long Biên năm 2017, triển khai tổ chức bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa năm 2017. Tổ chức thăm hỏi tặng quà Cán bộ tiền khởi nghĩa, Cán bộ tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đầy và gia đình có công với nước vào dịp 02/9; Phối hợp với Uỷ ban MTTQ xây dựng kế hoạch đợt cao điểm vì người nghèo, điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2018. Bộ phận Văn phòng phối hợp với UB MTTQ phường xây dựng và triển khai kế hoạch tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015 – 2017 và bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 – 2020; tham mưu triển khai các nội dung chuẩn bị lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập phường Đức Giang…Cán bộ, Đảng viên trong cơ quan đều xác định tốt vai trò, trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời chi bộ đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nhìn chung đảng viên trong chi bộ nêu cao ý thức trong thực hiện nghị quyết 04 chỉ thị 05.

Tháng 10/2017, Chi bộ xác định một số số nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để lãnh đạo thực hiện: tham mưu tổ chức thành công chùm hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày thành lập phường 13/10/1982 - 13/10/2017; Tuyên truyền vận động tháng cao điểm vì người nghèo,tiếp tục phối hợp tổ chức tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015 – 2017 và tổ chức bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 – 2020; rà soát thực hiện chỉ tiêu giảm hộ nghèo, thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo năm 2017. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác chống thất thu thuế và chấn chỉnh công tác quản lý các khoản thuế đối với cơ sở kinh doanh, tiếp tục tập trung thu ngân sách, đặc biệt là thuế NQD, PNN, thuế xây dựng. Cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò trách nhiệm tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với các nội dung sinh hoạt thường kỳ, Đảng viên chi bộ đã sôi nổi thảo luận bàn việc xây dựng Nghị quyết lãnh đạo tháng 11/2017 trên cơ sở dự thảo Nghị quyết mà đồng chí Bí thư chi bộ thông qua. Đại đa số các Đảng viên đều nhất trí với dự thảo Nghị quyết, một số Đảng viên bổ sung nhiệm vụ thực hiện trong tháng 11/2017.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư chi bộ tóm tắt ý kiến phát biểu của đảng viên và kết luận những vấn đề quan trọng mà chi bộ đã thảo luận, thống nhất: Các đảng viên xác định tư tưởng, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đảng viên tiếp tục báo cáo việc làm theo.

Chi bộ biểu quyết thông qua kết luận, 100% đảng viên chính thức biểu quyết nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết công tác lãnh đạo tháng 11, không có đảng viên không đồng ý và có ý kiến khác./.