CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy phường tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, công tác Dân vận và thực hiện QCDC quí 3 năm 2017
Ngày đăng 04/10/2017 | 15:42  | Lượt xem: 237

Chiều ngày 03/10/2017, tại phòng họp 305 UBND phường, Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và quy chế dân chủ của Đảng 9 tháng đầu năm 2017.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban chỉ đạo quy chế dân chủ phường; Đồng chí Vũ Hoàng Long, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, trưởng khối dân vận; Các đồng chí trong Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, UBKT Đảng ủy; Trưởng các đoàn thể, công chức chuyên môn cơ quan phường; Bí thư chi bộ và các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Hoàng Long - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, trưởng khối dân vận phường trình bày báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm 2017.

Báo cáo đã nêu rõ: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và các chi bộ đã khẩn trương xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017; triển khai kịp thời chuyên đề "nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở giai đoạn 2017 – 2020" tới các chi bộ và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy phường có nhiều nội dung vượt kế hoạch năm 2017 đề ra. Việc lập và lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát chuyên đề được đầy đủ, kịp thời. Các chi bộ đã bám sát kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 để tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra. Việc tổ chức giám sát chuyên đề đối với đảng viên được một số chi bộ thực hiện nghiêm túc, bài bản. Trong 9 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy, BTV Đảng ủy phường đã tổ chức 03 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát về thực hiện 03 chương trình công tác của quận ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05. UBKT tổ chức kiểm tra 04 cuộc, giám sát 02 cuộc về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; việc thi hành kỷ luật; kiểm tra 01 tổ chức 03 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Công tác dân vận thực hiện theo hướng gần dân, sát dân và có trách nhiệm với dân nên đã đạt được kết quả khả quan trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục; về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thi, giải phóng mặt bằng; công tác an ninh quốc phòng. Khối dân vận luôn phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể nên đã nắm bắt kịp thời những tâm tư, tình cảm của cán bộ hội viên và nhân dân trên địa bàn. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là thực hiện 6 quy chế dân chủ trong loại hình mới.

Phần thảo luận tại hội nghị có 5 ý kiến trao đổi về công tác kiểm tra, giám sát và vào các nội dung thực hiện nhiệm vụ của tổ dân vận, thực hiện 6 quy chế dân chủ trong các loại hình mới, đặc biệt là trong công tác trật tự xây dựng, trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận kết quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và yêu cầu Đảng ủy, BTV Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cần đẩy mạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo, giám sát thường xuyên đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường về công tác kiện toàn lại tổ dân vận; thực hiệc công tác dân vận, quy chế dân chủ trong công tác trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng, thu thuế; về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017; kế hoạch tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, Đảng viên.

Sau hơn 2h làm việc, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và quy chế dân chủ 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV/2017 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.