CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021
Ngày đăng 01/12/2021 | 10:12  | Lượt xem: 630

Sáng ngày 30/11/2021, tại phòng 305, trụ sở phường, Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thị Kim Định - QUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy; đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy phường chủ trì hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Phan Việt Hưng - Bí thư Đảng ủy trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Đảng ủy phường Đức Giang năm 2021. Theo báo cáo năm 2021, tập thể Đảng ủy đã phát huy vai trò, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ hội họp; công tác cán bộ được thực hiện bài bản đúng quy trình, quy định; nội bộ đoàn kết thống nhất có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng. Công tác đấu tranh phê bình và tự phê bình một cách thẳng thắn. Công tác đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng; thường xuyên quan tâm đến công tác quy hoạch, đạo tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài ra việc điều hành thực hiện các Chương trình, Kế hoạch công tác năm đã có nhiều đổi mới về phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đồng bộ trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Năm 2021, phường gặp rất nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh kéo dài, những với sự nỗ lực cố gắng các chỉ tiêu quận giao phường đều cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao; công tác đảm bảo an ninh chính trị - TTATXH, phòng chống dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt. Bên cạnh đó, dự thảo báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục trong năm 2022.

Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và trách nhiệm tại hội nghị đã 09 ý kiến tham gia đóng góp đối với tập thể lãnh đạo Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Phát biểu, chỉ đạo hội nghị đồng chí Vũ Thị Thân - UVTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường năm 2021, mặc dù trong bối cảnh diễn biến tình hình Covid-19 phức tạp, khó lường cùng với đó diễn ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, tuy nhiên, Đảng ủy phường đã đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn những việc mới, việc khó để ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết trong đảng; trong sinh hoạt từng đồng chí Đảng ủy viên luôn phát huy vai trò trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần đấu tranh tư phê bình và phê bình. Tuy nhiên, trong công tác lãnh đạo tập thể Đảng ủy phường vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đồng thời tin tưởng trong những năm 2022, tập thể Đảng ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư đảng ủy tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Quận ủy viên phụ trách phường và ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị. Tất cả các ý kiến góp ý được Đảng ủy tiếp thu nghiêm túc và điều chỉnh bổ sung vào các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý phường Đức Giang đã thực hiện bài bản, đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên.