CÔNG TÁC ĐẢNG

Đảng ủy phường tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 30/03/2021 | 14:57  | Lượt xem: 381

Chiều ngày 29/3/2021, Đảng ủy phường Đức Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương các điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hoàng Long – Phó Bí thư Thường trực Đảng  ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, chủ tịch MTTQ, trưởng các đoàn thể, các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc, tổ trưởng tổ dân phố và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2020.

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy, đồng chí Cao Thị Mai Nguyệt - UVTV, Chủ tịch MTTQ phường báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Theo báo cáo sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phường, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, tiếp tục là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hàng năm, Đảng ủy phường đã tổ chức các Hội nghị học tập quán triệt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đến cán bộ chủ chốt, đảng viên. Tỷ lệ đảng viên tham dự đạt trên 95%, sau học tập chỉ đạo 100% cán bộ đảng viên viết bài thu hoạch.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng. Qua đó, các mô hình hay, cách làm mới và tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều và có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Đặc biệt trong 5 năm qua Đảng ủy phường đã vinh dự có 3 tập thể và 02 cá nhân được Quận ủy khen thưởng; 19 lượt tập thể, 47 cá nhân đã được khen thưởng biểu dương tại Đảng ủy phường với tổng kinh phí gần 20.000.000đ

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hoàng LongPhó bí thư Thường trực Đảng ủy ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đã đạt được sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, đề nghị các chính quyền, MTTQ, các đoàn thể các chi bộ tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch số 49-KH/ĐU của Đảng ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Hai là, tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với nâng cao chất lượng việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, thường xuyên ở các ngành, đoàn thể, các chi bộ.

Ba là, Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cần thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh hội nghị: