Bài viết gương "Người tốt - việc tốt"

20 năm thành lập quận Long Biên, phường Đức Giang với phong trào “Phát hiện, viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt”.
 | Lượt xem: 321

Trong 20 năm quận Long Biên ra đời và phát triển, các phong trào thi đua yêu nước nói chung và phong trào Người tốt, việc tốt nói riêng của quận Long Biên cũng như phường Đức Giang tiếp tục được triển khai một cách sáng tạo và hiệu quả. Đặc biệt phong trào NTVT được thực hiện gắn với Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phường Đức Giang tập trung đổi mới công tác phát hiện, bồi dưỡng và khen thưởng gương điển hình tiên tiến (ĐHTT), NTVT nhằm khơi dậy, phát huy tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng và các tầng lớp Nhân dân.

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm  thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Từ khi chỉ thị 05-CT/TW được ban hành, Đảng ủy phường Đức Giang triển khai tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức đa dạng, qua đó nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, Đảng viên; đặc biệt là các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể. Từ thực tế, nhiệm vụ, các đơn vị xây dựng tiêu chí, đăng ký nội dung  thực hiện học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ. Trong 20 năm quận Long Biên phát triển,  Đảng ủy phường Đức Giang chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình mới. Năm 2015 thực hiện Quyết định số 36/2015/QĐ-UB ngày 7/1/2015 của UBND  thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế xét tặng giải thưởng thi viết về gường ĐHTT, NTVT; Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 11/2/2015 của UBND quận Long Biên, Đảng ủy đã chỉ đạo hệ thống chính trị từ phường đến 19TDP, các nhà trường công lập tập trung phát hiện, viết về gương ĐHTT, NTVT trong mọi hoạt động, đời sống xã hội của cán bộ nhân dân phường. Cuộc thi nhằm mục đích khuyến khích mọi công dân phát hiện, viết giới thiệu, biểu dương kịp thời các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên đài truyền thanh; đăng tải trên cổng thông tin điện tử; biểu dương trong hội nghị TDP, MTTQ và các đoàn thể. Gần 10 năm qua, nhất là những năm thực hiện 03 chương trình của Quận ủy cùng với triển khai thực hiện chủ đề mỗi năm; đặc biệt năm 2023“ Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên”, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, phường Đức Giang đã đạt được thành tựu quan trọng toàn diện trên các mặt KTXH-ANCT. Đây chính là nguồn đề tài dồi dào, xuất hiện nhiều gương tập thể tiên tiến, Người tôt, viêc tốt. Trong 9 năm (2015-2023) những con người tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm với phong trào“ Cuộc thi phát hiện và viết về những tấm gương NTVT, ĐHTT” do UBND thành phố Hà Nội phát động đã phát hiện 84 gương NTVT và viết 84 bài dự thi về NTVT và 13 ĐHTT trong phong trào thi đua yêu nước phường Đức Giang. Trong đó có 03 chuyện đạt giải Thành phố; 03 chuyện giải cấp quận; có 02 chuyện được in trong tập “Gương ĐHTT, NTVT- CCB Thủ đô”; có 02 chuyện đăng trong báo điện tử Quốc phòng thủ đô; có 01 chuyện in trong NTVT Mặt trận Tổ quốc thủ đô; 01 chuyện đăng trên báo Hà Nội mới; 01 bài về hội KH phường đăng trên chuyên san Khuyến hoc Thủ đô Hà Nội. Từ năm 2019 đến 2023 đề tài tập trung vào phòng chống dịch Covid-19 và chủ đề giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân; kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Long Biên. Năm 2022 có bài viết về gương NTVT “Dân vận khéo phòng chống dịch Covid-19” được UBND quận Long Biên trao giải nhì. Nhiều năm qua Ban chỉ đạo phường đã lựa chọn, biên tập những bài có chất lượng gửi về Ban tổ chức cuộc thi quận Long Biên. Đến nay phường Đức Giang đã có “05 nhân vật” trong các bài dự thi vinh danh NTVT thành phố Hà Nội; nhiều “nhân vật” được vinh danh NTVT quận; dự hội nghị NTVT Quận Long Biên và dự hội nghị NTVT thành phố. Nhiều tập thể điển hình tiên tiến được Quận ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ quận Long Biên và phường Đức Giang vinh danh, khen thưởng có tính lan tỏa rộng lớn trong nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Bé 78 tuổi TDP 08- NTVT cấp Thành Phố được phát hiện và viết  dự thi năm 2017“ Một tấm gương điển hình về bảo vệ môi trường”đạt giài nhì (không có giải nhất). CCB Vũ Kim Bằng 78 tuổi TDP 22. Chuyện “ Mãi mãi xứng danh bộ đội Cụ Hồ”viết về ông năm 2017. Tác giả được nhận giải Khuyến khích của Hội CCB thành phố Hà Nội và in trong tập II “ Những gương điển hình, tiên tiến CCB Hà Nội”. Bà Trần Thị Ánh Tuyết 80 tuổi TDP 15- NTVT Thành phố năm 2018“ Tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Nhiều năm liên tục, bà giành đồng lương hưu ít ỏi mua len đan áo, khăn tặng các cháu gia đình nghèo vùng cao biên giới. Chị Phạm Thị Hoài 43 tuổi chi hội trưởng phụ nữ tổ dân phố 21 NTVT Thành phố năm 2018 “Giầu lòng nhân ái”. Nhiều năm liền giành thời gian, công sức, chị vận động hội viên phụ nữ, bạn bè cùng tham gia công tác xã hội, nhất là làm từ thện, nhân đạo, thành lập Câu lạc bộ “ Tâm tâm thiện nguyện nối”. Hàng nghìn bữa ăn miễn phí, vài trăm triệu đồng CLB đã giành tặng bệnh nhân khó khăn bệnh viện Đức Giang và gia đình nghèo TDP 21, 22 cùng nhiều địa chỉ khác. CCB Hoàng Long Xuyên NTVT quận Long Biên năm 2018 “ Người bí thư chi bộ, tổ trưởng dân vận khéo”. Câu chuyện viết về một con người khéo léo trong công tác dân vận, tập hợp sức mạnh Nhân Dân, các tổ chức chính trị xã hội TDP 26 để lãnh đạo chi bộ nhiều năm đạt trong sạch, vững mạnh. Chuyện đã được đăng trên báo Quốc phòng Thủ đô. Anh Hoàng Văn Đạt TDP 16“Tấm gương CCB khởi nghiệp” và tham gia công tác xã hội tự cứu mình, cứu bao nhiêu CCB, Cựu quân nhân, bao dung, nhân ái tạo công ăn việc làm cho nhiều thanh niên. CCB Hoàng Văn Đạt NTVT quận Long Biên năm 2019. Bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT tổ dân phố 14“ Tâm huyết công việc của dân” là câu chuyên viết về CCB Nguyễn Duy Phi được in trong cuốn “Gương sáng mặt trận Thủ đô” năm 2020. CCB Bùi Đức Hạp sinh năm 1950 trưởng ban CTMT tổ dân phố 07“ Đi đầu thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng”. Ông xứng danh NTVT, dự hội nghị thi đua khen thưởng của UBMT tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội năm 2019. CCB, nhà giáo Phạm Đức Bách 72 tuổi, chủ tịch hội CGC phường Đức Giang NTVT cấp quận; năm 2022 nhận giải 3 cuộc thi phát hiện, viết về gương người NTVT dân vận khéo phòng chống dịch Covid-19. Từ năm 2014 đến nay, đồng chí Phạm Đức Bách luôn tìm hiểu 19 TDP trên địa bàn phường để phát hiện và viết về 84 gương NTVT, 13 đơn vị, tập thể điển hình tiên tiến. Cảm phục những con người bình dị trong cuộc sống thường ngày đã có những hành động, việc làm không phải ai cũng kiên trì, tâm huyết, có lúc phải hy sinh quyền lợi cá nhân vì cuộc sống cộng đồng, vì sự phát triển của quê hương Đức Giang, quận Long Biên trong 20 năm qua.

Có thể nói 84 gương NTVT, 13 điển hình tiên tiến, thực sự đã lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng phường. Ngày càng có nhiều tấm gương NTVT, điển hình tiên tiến xuất hiện trên địa bàn phường Đức Giang, góp phần to lớn trong việc đẩy lùi cái xấu, phát huy sức mạnh cái tích cực như lời Chủ tịch Hồ Chi Minh đã từng khuyên dạy./..

 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Bách Chủ tịch Hội CGC phường Đức Giang