bài viết chuyên sâu

Học tập và làm theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng Xã hội học tập
Ngày đăng 04/05/2022 | 16:13  | Lượt xem: 45

Ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị ban hành Chị thị 05-CT/TW  “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác Khuyến học, Khuyến tài (KHKT) xây dựng Xã hội học tập là một trong những luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo. Đối với Bác, Khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) có vị trí, vai trò, ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với vận mệnh, tương lai của mỗi người cũng như sự phát triển của dân tộc.

Năm 2022 toàn Đảng, toàn dân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 53 năm thực hiện Di chúc của Người, đây là dịp để các thế hệ đi sau ôn lại, thấm nhuần hơn nữa những tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác khuyến học, khuyến tài và nhiệm vụ xây dựng XHHT là một trong những di sản quý báu Người để lại cho dân tộc Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu thành lập nước, Bác đã căn dặn “Đồng bào bây giờ phải biết chữ hết, để trả lời cho thế giới biết nước ta là nước văn minh, ai cũng biết chữ” hay “Biết chữ, biết tính, thì làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Một người không biết chữ, biết tính thì như nửa mù, nửa quáng. Biết rồi ta học thêm”. Năm 1945 Người lãnh đạo dân tộc Việt Nam “diệt giặc dốt”, xóa nạn mù chữ, mở mang dân trí cho dân. Với quan điểm “ giáo dục là sự nghiệp của quần chúng”, Bác đã động viên khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống “hiếu học” từ ngàn đời của ông cha để tích cực học tập, nâng cao dân trí tham gia công cuộc kiến thiết nước nhà. Chính sách KHKT ngày ấy đã lan tỏa, cổ vũ, cuốn hút sự tham gia của cả dân tộc Việt Nam. Phong trào “diệt giặc dốt”, “bình dân học vụ” không chỉ xóa được nạn mù chữ, mà còn thu hút được nhiều lực lượng trí thức tham gia gánh vác việc nước. Năm 1956 trong thư gửi đồng bào đã thanh tóan nạn mù chữ, Bác viết “Trình độ văn hóa của nhân dân nâng cao sẽ giúp chúng ta đẩy mạnh công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển dân chủ. Nâng cao trình  độ văn hóa của nhân dân cũng là việc cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giầu mạnh”. Cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về KHKT, tinh thần tự học, học suốt đời và KHKT xây dựng XHHT. Giây phút cuối cùng của cuộc đời, Người vẫn mong muốn “đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Những lời dạy của Bác về KHKT xây dựng XHHT đến nay vẫn giữ nguyên giá trị. Trong thực tiễn, Đảng, nhà nước ta đã đề ra nhiều đường lối, chính sách cụ thể, thiết thực đối với công tác KHKT. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KHKT, xây dựng XHHT. Hội nghị TW khóa 8 thông qua Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đề cao hệ thống giáo dục mở, học tập tiếp tục, học suốt đời. Gần đây nhất ngày 25/5/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 14/CT-TTg về đẩy mạnh công tác KHKT xây dựng XHHT giai đoạn 2021-2030. Những đường lối, chính sách đó đã góp phần to lớn không chỉ vào đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài mà còn phát triển phong trào KH-KT, xây dựng XHHT.

Hội Khuyến học phường Đức Giang được thành lập từ năm 2005. Đến nay, hội có 28 chi hội với hơn 6000 hội viên; trong đó 19 chi hội tổ dân phố (TDP) 07 chi hội trường học, 01 chi hội dòng họ, 01 chi hội hội cựu giáo chức. Hội khuyến học phường Đức Giang đã có những bước phát triển vững chắc và đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước khẳng định vị trí, vai trò trong công tác KHKT, xây dựng XHHT ở địa phương. Noi gương Bác Hồ, hội luôn khơi dậy truyền thống hiếu học của nhân dân phường Đức Giang, thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của mình theo Chỉ thị 11-CT/TW. Cũng như nhiều năm trước, năm 2021 dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp 19 chi hội TDP tiếp tục tuyên truyền, vân động nhân dân gia nhập hội ngày một đông hơn. Tiêu biểu là chi hội khuyến học TDP 07, 16, 19. Đặc biệt quỹ KHKT các chi hội ngày càng nhiều, bởi linh hoạt hình thức gây quỹ. Lãnh đạo TDP 19 ủng hộ sáng kiến của chi hội Khuyến học “nuôi lợn nhựa” tại nhà văn hóa. Chi bộ TDP số 5 vận động Đảng viên sinh hoạt hai chiều hàng năm ủng hộ góp quỹ Khuyến học. Năm 2021 tuy dịch Covid-19 còn phức tạp, nhưng ngảy hội “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT” phường Đức Giang vẫn diễn ra trên quy mô nhỏ. Hội đã vinh danh, tuyên dương, khen thưởng 31 em có thành tích học tập xuất sắc cấp quận, thành phố, quốc gia; 05 em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vươn lên trong học tập; 44 tân sinh viên đỗ đại học từ 26 đến 29,5 điểm; 18 thầy cô giáo dạy giỏi cấp quận, thành phố; 23 gia đình đạt gia đình học tập tiêu biểu. Song song với hoạt động KHKT, hội Khuyến học phường Đức Giang luôn thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng XHHT gắn liền với quan điểm giáo dục là “sự nghiệp của quần chúng” và “học tập suốt đời”. Trong những năm qua Hội Khuyến học phường đã chủ động phối hợp với các ngành, các lực lượng xã hội, đặc biệt là Trung tâm học tập cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ giáo dục mở, không chính quy; tổ chức nhiều hội nghị nói chuyện thời sự, học tập nghị quyết, chỉ thị về pháp luật, gia đình, sức khỏe; mỗi năm mở từ 2 đến 3 lớp học nghề ngắn hạn như cắm hoa nghệ thuật, nấu ăn, tin học, chăm sóc người cao tuổi, thu hút hàng trăm công dân tham gia.

Tư tưởng Khuyến học, khuyến tài xây dựng Xã hội học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là một trong những di sản vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam mà Bác để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta. Nghiên cứu tư tưởng của Bác càng nhận thức sâu sắc hơn vị trí, vai trò của KHKT cùng với GD& ĐT trong việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đất nước nói chung cũng như phường Đức Giang, quận Long Biên nói riêng./.