bài viết chuyên sâu

Hội Người cao tuổi phường Đức Giang 25 năm một chặng đường
Ngày đăng 08/06/2020 | 09:47  | Lượt xem: 54

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều ngày kỷ niệm lớn và nhiều sự kiện chính trị lớn quan trọng của Đất nước và của Thủ đô. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đức Giang lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn phường thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thực hiện nghị quyết Đại Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ X, theo mục tiêu “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng” góp phần tích cực vào chương trình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đức Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam thường trực Hội Người cao tuổi phường Đức Giang tổ chức kỷ niệm và biểu dương khen thưởng cán bộ hội có nhiều thành tích xây dựng Hội Người cao tuổi phường Đức Giang. Thời kỳ đầu mới thành lập có 10 khu phố với 10 chi hội, rồi đến 34 chi hội, hội viên chỉ có mấy tram người nay đã lên hơn 1.000 hội viên, cho đến nay đã có chi hội với 3.509 hội viên. Hội Người cao tuổi luôn phát huy “Tuổi cao gương sáng” hàng năm luôn có các phong trào đẩy mạnh thi đua và nâng cao sức khỏe.

Từ huyện Gia Lâm đến nay là quận Long Biên, từ thị trấn đến nay đã lên phường Đức Giang Hội Người cao tuổi luôn đứng tốp đầu của Huyện và Quận. Trong 25 năm qua đã được 03 bằng khen của Thành Phố và 20 giấy khen của Quận, Huyện, Phường. Hàng năm Hội đều quan tâm đến các tổ chức, chi hội ở TDP. Tổ chức thăm hỏi đến các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên thuộc diện chính sách. Tổ chức các hoạt động sơ kết tổng kết và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều thành tích xây dựng Hội. Hàng năm cuãng đều tổ chức thăm quan du lịch, du xuân về với cội nguồn cho cán bộ hội viên góp phần vào cuộc sống và thoải mái về tinh thần cũng như là nâng cao sức khỏe cho Người cao tuổi.

Để những năm tiếp theo trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương được tốt hơn Hội Người cao tuổi vẫn luôn cố gắng bằng những việc làm cụ thể thiết thực, các chi hội Người cao tuổi phường luôn luôn phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua. Hội Người cao tuổi phường nghiêm túc tập trung bám sát dưới sự chỉ đạo của Hội Người cao tuổi Thành phố và quận Long Biên thực hiện tốt các chỉ tiêu Đại hội đại biểu Người cao tuổi lần thứ XI nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ;Thực hiện tốt luật Người cao tuổi; Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi”.

Hội Người cao tuổi phường luôn duy trì đẩy mạnh hoạt động của các CLB ngày càng chất lượng hơn, hiệu quả hơn. Động viên hội viên đang tham gia công tác ở tất cả các lĩnh vực tại tổ dân phố. Xây dựng gia đình nhiều thế hệ hòa thuận – Hạnh phúc trường thọ, mẫu mực cho con cháu noi theo. Phối kết hợp với các ngành các cấp vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tập trung vận động Hội viên, vận động gia đình, con cháu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện tốt các chính sách pháp luật  của nhà nước và địa phương như Thuế, quỹ, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị,… Đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao gương sáng” ,“ Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” tập trung vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đô thị…

Có thể nói 25 năm qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐND, UBND và sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội trong phường đã xây dựng Hội Người cao tuổi phường Đức Giang vững mạnh toàn diện luôn luôn thực hiện sống vui, sống khỏe, sống có ích và là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.