bài viết chuyên sâu

Kết quả nổi bật của Đảng bộ phường Đức Giang trong nhiệm kỳ 2015-2020.
Ngày đăng 29/05/2020 | 17:23  | Lượt xem: 26

Nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ phường Đức Giang xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm: đổi mới, sáng tạo; khắc phục khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X đề ra.

Kế thừa và phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động, nhiệm kỳ qua phường Đức Giang đã có những bước phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng về nhiều mặt, đặc biệt là quá trình đô thị hóa nhanh, hạ tầng đô thị đường giao thông được quy hoạch đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, đây là nhân tố rất quan trọng tạo đà để phường tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Đức Giang là phường có vị trí địa lý, chính trị quan trọng của quận Long Biên; Đảng bộ và nhân dân phường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện. Bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã cụ thể bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt kết quả cao. Hoàn thành 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ X đề ra, một số chỉ tiêu vượt cao. Kinh tế phát triển ổn định. Thu ngân sách hàng năm đạt và vượt kế hoạch, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng. Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế làm trọng tâm việc huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng cũng được cấp ủy, chính quyền phường quan tâm, phường đã chủ động đề xuất kiến nghị quận đầu tư xây dựng 21 dự án đã làm thay đổi diện mạo đô thị của phường. Trong đó có một số dự án lớn như: dự án Nút giao thông trung tâm quận Long Biên, đường 40m Khai Sơn, đường Nguyễn Cao Luyện và nhiều tuyến đường, ngõ, ngách hệ thống thoát nước, các dự án về văn hóa, xã hội. 139 tuyến đường, tuyến phố, ngõ ngách trên địa bàn được quận tập trung đầu tư cơ bản đã hoàn thành. 5 trụ sở nhà văn hóa tổ dân phố được cải tạo nâng cấp; 5 nhà văn hóa tổ dân phố được xây mới; 3 trường học và được xây mới, 3 trường học được đầu tư cải tạo. Cùng với đó là hệ thống nước sạch, điện chiếu sáng cũng được cải tạo, đầu tư đồng bộ, mở ra cơ hội về phát triển kinh tế - xã hội của phường trong thời gian tới.

Đời sống văn hóa của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, dân số. Hoạt động văn hóa thông tin được quan tâm đầu tư và phát triển mạnh, công tác quản lý nhà nước được tăng cường. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phát triển sâu rộng hướng về tổ dân phố. Chất lượng "gia đình văn hóa", "tổ dân phố văn hóa" được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ đạt "gia đình văn hóa" hàng năm đạt 90,4%, (vượt 0,2% so với kế hoạch); tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 82,6% (vượt 12% so với kế hoạch); vượt chỉ tiêu Đại hội phường lần thứ X đề ra. Quy chế, quy ước trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện, nghiêm túc, dân chủ, phát huy quyền và trách nhiệm của nhân dân.Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, xây mới 08 nhà tình nghĩa, 06 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 2 nhà hộ nghèo với tổng kinh phí 500 triệu đồng...Từ các giải pháp trên đã giảm hộ nghèo từ 56 hộ nghèo đầu kỳ năm 2016 giảm xuống còn 24 hộ năm 2019 (đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,77 xuống 0,32%); giới thiệu việc làm cho 2.500  lao động. Hàng năm cấp trên 4.000 thẻ BHYT miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, trên 1.000 thẻ BHYT cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh, đối tượng Bảo trợ xã hội. Vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa; quỹ vì người nghèo; quỹ bảo trợ trẻ em với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng; quỹ vì người nghèo 317,9 triệu đồng. Công tác Quốc phòng, quận sự địa phương được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được quan tâm coi trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Tập trung nâng cao chất lượng toàn diện trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo ở địa phương xây dựng nâng cấp các trường học, đảm bảo chất lượng giáo dục. 6/6 trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, trường Mầm non Hoa Sen tiếp tục duy trì chuẩn Quốc gia cấp độ 2 và được Nhà nước trao tặng Huân chương hạng 3. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa về giáo dục, phát huy vai trò của Trung tâm học tập cộng đồng, Hội khuyến học trong việc xây dựng xã hội học tập. Chuẩn Quốc gia về y tế cơ sở được duy trì nghiêm túc, hoạt động hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn được quản lý chặt chẽ; công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được quan tâm tổ chức tốt. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng dân số, góp phần ổn định tỷ lệ suất sinh. Tỷ suất sinh thô bình quân hàng năm: đạt 0,19‰; tăng 0,27‰ so với chỉ tiêu giao. Tỷ lệ sinh con thứ 3+ bình quân hàng năm: đạt 0,04%; giảm 0,18%. Bên cạnh đó, các nhà văn hóa được xây dựng, tu sửa khang trang đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng đảm bảo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Bộ mặt đô thị được chỉnh trang thay đổi vỉa hè được xây dựng sáng, rộng đẹp, đường thông hè thoáng đảm bảo ATGT – ANTT; nhân dân phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng bộ chính quyền địa phương.

Ngoài việc tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội Đảng ủy còn chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Tập trung cải cách thủ tục hành chính, rà soát các thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; 100% hồ sơ hành chính trả đúng hạn, 75% hồ sơ hồ sơ hành chính trả trước hạn. Thực hiện có hiệu quả mô hình bộ phận một cửa thân thiện, gần dân, mô hình trả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Thực hiện trả kết quả tại nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; mô hình cơ quan điện tử; mô hình nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy phường Đức Giang đã ban hành và cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố, của Quận hiện thực bằng các văn bản Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch hành động cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi lĩnh vực với sự định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sát với tình hình thực tế của phường. Đồng thời, ban hành các Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, tạo động lực nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu công tác đặt ra. Kết quả trên đã khẳng định vai trò của Đảng bộ phường Đức Giang trong xây dựng Nghị quyết sát đúng, trúng và phù hợp với tình hình thực tiễn. Cùng với sự vào cuộc giám sát của HĐND và sự điều hành đổi mới, linh hoạt của UBND phường trong thực hiện nhiệm vụ, đưa Nghị quyết và hiện thực hóa chủ trương, kế hoạch của Đảng ủy vào phát triển kinh tế, xã hội của phường. Đóng góp vào những thành tựu, kết quả trên còn có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây cũng là tiền đề quan trọng đánh dấu sự thành công của một nhiệm kỳ đại hội và tạo tiền đề cho những bước đi vững chắc trong nhiệm kỳ.

Một trong những nhiệm vụ then chốt đạt được kết quả khởi sắc trong công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ phường Đức Giang chú trọng trên cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố xây dựng hệ thống chính trị từ phường tới tới tổ dân phố một cách toàn diện. Bên cạnh tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đảng bộ phường còn thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt; Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 71 đảng viên mới; Tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 740 đồng chí; thành lập mới 05 chi bộ thuộc doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Bàn giao 04 chi bộ, 24 đảng viên về đảng bộ khối Doanh nghiệp; kịp thời kiện toàn các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền theo đúng quy trình và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội hết nhiệm kỳ. Đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Lãnh đạo UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện và hướng về chi hội tổ dân phố. UBMTTQ thực hiện tốt vai trò hiệp thương trong bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Hàng năm, tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức hội nghị đại biểu nhân dân và ngày hội đại đoàn kết toàn dân bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo thành công đại hội Hội CCB, Đoàn thanh niên, Công đoàn phường nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội UBMTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ; Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc chức năng lãnh đạo của cấp ủy.

Nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI đề ra với chủ đề: "Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới và truyền thống đơn vị Anh hùng; nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền đô thị; xây dựng phường Đức Giang phát triển bền vững, văn minh, hiện đại", với quyết tâm chính trị cao nhất; cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Quận ủy - HĐND - UBND quận Long Biên; sự phối hợp, giúp đỡ của các phòng, ban chuyên môn quận; với tinh thần đoàn kết thống nhất, đổi mới và sáng tạo, trên cơ sở khai thác triệt để tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn, tin tưởng rằng Đảng bộ phường Đức Giang sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra và đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện cả về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng bộ trong sạch - vững mạnh, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của phường trong nhiệm kỳ mới, với niềm tin và khí thế mới.

Một số hình ảnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Đồng chí Phan Việt Hưng - BTĐU trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Đồng chí Nguyễn Thế Thạch - UVTV - Trưởng ban tuyên giáo - GĐ TTBDCT dự đại hội chi bộ TDP

Bàn giao nhà cho các hộ nghèo

Mô hình một cửa thân thiện

Ra mắt CLB tình nguyện

Hội CCB tổ chức các hoạt động TDTT

Tham gia thực hiện chủ đề" Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp