bài viết chuyên sâu

Phường Đức Giang tổ chức bầu Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 02/07/2020 | 14:51  | Lượt xem: 46

Trong tháng 05 và tháng 06 năm 2020 phường Đức giang đã tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố (TDP) nhiệm kỳ 2020 - 2022 đảm bảo trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định và đã thành công, đạt những kết quả quan trọng, ổn định tình hình địa phương, ANTT xã hội được giữ vững, kinh tế tiếp tục phát triển.

Căn cứ tình hình thực tế, thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận Long Biên, sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, UBND - UBMTTQ phường Đức Giang đã xây dựng và triển khai kế hoạch liên tịch số 93/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 08/4/2020 về tổng kết hoạt động TDP nhiệm kỳ 2018-2020, tổ chức bầu cử tổ trưởng nhiệm kỳ 200-2022 trên địa bàn phường. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy các hình thức tự quản trong TDP. Đánh giá kết quả hoạt động của TDP, tổ trưởng, phó TDP nhiệm kỳ 2018-2020 đồng thời lựa chon, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn tham gia Tổ trưởng, Tổ phó dân phố nhiệm kỳ 2020-2022. Riêng đối với việc bầu Tổ trưởng TDP phải đảm bảo trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định, ổn định tình hình địa phương; giới thiệu, lựa chọn, bầu cử những người đủ đức đủ tài đủ tiêu chuẩn Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2020-2022. UBND cũng đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử và tổ công tác bầu cử, ban hành các văn bản hướng dẫn bầu cử tới các TDP, ra các quyết định công bố ngày bầu cử, hình thức bầu cử, thành phần cử tri tham gia bầu cử, tổ bầu cử đúng thời gian quy định.

UBND phường tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử đến các tổ trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ bầu cử TDP. Trong quá trình tổ chức bầu cử tổ trưởng TDP, Đảng ủy, UBND, UBMTTQ phường đặc biệt chỉ đạo sâu sát công tác nhân sự, từ việc giới thiệu nhân sự của ban công tác mặt trận, ý kiến chỉ đạo của chi bộ đến chốt danh sách người ứng cử tổ trưởng TDP 2020 - 2022. Nhờ đó công tác nhân sự đảm bảo tập trung, theo quy định dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, phù hợp với ý chí nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Có thể nói thành công lớn nhất bước đầu trong công tác bầu cử là ở khâu nhân sự này. Những ngày tháng 5 tháng 6 năm 2020 công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường được UBND chỉ đạo cụ thể từ việc viết các tin, bài chuyên sâu đến sửa chữa loa đài, máy móc của bộ phận thông tin văn hóa. UBND đã trang bị tới các TDP các văn bản niêm yết phục vụ công tác bầu cử. Lực lượng công an, bảo vệ dân phòng ... theo dõi và bảo vệ an ninh tôt các điểm bầu cử. Có 03 đợt bầu cử tổ trưởng TDP diễn ra tại phường Đức Giang. Đợt 1 - ngày 24/5/2020; đợt 2 ngày 31/5/2020, có 08 TDP bầu theo hình thức Hội nghị, kết thúc đã bầu được 08 ông (bà) Tổ trưởng. Đợt 3 ngày 7/6/2020 có 06 TDP tổ chức bầu theo hình thức hội nghị. Kết quả bầu được 06 tổ trưởng. Đợt 3 này có 05 TDP bầu theo hình thức ngày bầu cử. Kết quả 03 TDP bầu được tổ trưởng. 02 tổ chưa bầu được (TDP 01 và TDP 20) nguyên nhân là do tỷ lệ phiếu đồng ý chưa đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cử tri đi bầu - với TDP số 01 và người trúng cử tổ trưởng TDP ở tổ 20 lại chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội. Ngày 21/6/2020 TDP 20 tiến hành bầu cử lại thành công, ông Nguyễn Vĩnh Kha được bầu là tổ trưởng TDP 20. Với TDP 01 sau lần thứ 02 tổ chức hội nghị bầu lại vẫn không thành công, UBND phường Đức Giang đã ban hành Quyết định chỉ định ông Ngô Đức Hùng giữ chức tổ trưởng lâm thời đến khi bầu được tổ trưởng TDP mới. Đến cuối tháng 6/2020 UBND phường đã ban hành các quyết định công nhận kết quả bầu cử tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2020 - 2022, các TDP đã và đang tổ chức duy trì hoạt động mọi mặt bình thường và hiệu quả.

Một nhiệm kỳ mới tổ trưởng TDP lại bắt đầu, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tại hội nghị tổng kết hoạt động TDP nhiệm kỳ 2018-2020 tổ chức bầu cử tổ trưởng TDP 2020 -  2022 các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Đức Giang đánh giá ghi nhận những nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn nhất là đại dịch Covid-19 các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận TDP... cùng nhân dân trong tổ dân phố hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ ở tổ dân phố, nhất là công tác tổng kết hoạt động của tổ dân phố và bầu cử tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2020-2022..

Đảng ủy, UBND phường tin tưởng trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 các ông, bà tổ trưởng TDP hãy phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật cuả Đảng và nhà nước, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào của Phường, Quận. Hơn nữa hãy lắng nghe và tập hợp ý kiến, nguyện vong chính đáng và hợp pháp của nhân dân tại cụm dân cư để phản ánh khách quan, trung thực với UBND phường để giải quyết kịp thời, nắm bắt và hòa giải tốt các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Nhiệm kỳ 2020-2022 là thời điểm có nhiều thuận lợi và tiềm ẩn nhiều khó khăn thách thức, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát cụ thể của Đảng ủy, UBND phường cùng với tinh thần trách nhiệm, tích cực của 19 ông, bà tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2020 - 2022, tin rằng Cán bộ, nhân dân phường Đức Giang sẽ xây dựng phường đạt chuẩn Văn minh đô thị, thực hiện tốt mô hình chính quyền đô thị, Phường ngày càng phát triển bền vững văn minh, hiện đại.