bài viết chuyên sâu

Đức Giang chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ, Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 01/07/2020 | 11:09  | Lượt xem: 40

Được sự quan tâm lãnh đạo của Ban thường vụ Quận ủy Long Biên cùng với sự chỉ đạo sâu sát của các Ban Đảng và tổ công tác chỉ đạo đại hội của Quận ủy, mặc dù trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội từ Chi bộ trực thuộc đến Đảng bộ phường đã diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

Trước hết nói về công tác chỉ đạo chuẩn bị tổ chức đại hội. Sau khi Quận ủy Long Biên ban hành kế hoạch số 198-KH/QU ngày 08/7/2019, Đảng ủy phường đã kịp thời ban hành kế hoạch số 162-KH/ĐU ngày 08/8/2019 về "Tổ chức đại hội chi bộ tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đức Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025" và tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tới toàn thể đảng viên trong đảng bộ. Đồng thời chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Đảng ủy phường đã thành lập các Tiểu ban, tổ công tác chuẩn bị Đại hội theo quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp trên; Hướng dẫn tổ chức đại hội các chi hộ trực thuộc xây dựng dự thảo báo các chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy; Phương án nhân sự, đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại hội đại biểu quận Long Biên, xây dựng lịch trình tổ chức Đại hội ... Do công tác chuẩn bị Đại hội kỹ lưỡng, chu đáo, dân chủ và theo đúng quy trình, do vậy Đại hội các chi hộ trực thuộc Đại hội Đại biểu phường Đức Giang đã đạt được những kết quả quan trọng. Từ 01/02/2020 đến 10/02/2020 Đảng ủy đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị, phương án nhân sự các chi bộ trực thuộc. Đã chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm thành công chi bộ TDP số 03 vả chi bộ Trường THCS Ngô Gia Tự để các chi bộ trực thuộc học tập rút kinh nghiệm. Khi các chi bộ đang tổ chức đại hội, Đảng bộ phường Đức Giang nhận chủ trương sát nhập TDP. Do bám sát lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, Đại hội của 04 chi bộ ghép, sát nhập đã được tổ chức thành công đúng quy định. Quan trong, phấn khởi hơn từ ngày 12/02/2020 đến 21/03/2020, 32/32 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Những số liệu, chất lượng về tỷ lệ phiếu bầu, cơ cấu, trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị ... của các đồng chí trúng cử cấp ủy ở mỗi chi bộ trong đại hội vừa qua không chỉ thể hiện sự chu đáo, khoa học, đúng quy định trong công tác chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội mà còn khẳng định ý thức chính trị, lập trường quan điểm, phẩm chất đạo đức, tư cách Đảng viên tốt, xuất sắc của hơn 1.200 đảng viên đang sinh hoạt tại 32 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Trong 114 đồng chí cấp ủy của 32 chi bộ có 81 đồng chí (71,05%) tái cử; Có 25/32 đồng chí bí thư (78,13%) tái cử; Có 72 đồng chí (63,16%) trình độ từ đại học trở lên; 55 đồng chí (48,25%) trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. Đó là những Đảng viên ưu tú được đồng chí tin tưởng nhân dân quý mến trao gánh vác nhiệm vụ quan trọng của Đảng và nhân dân ở cơ sở.

Đối với Đại hội Đảng bộ phường Đức Giang. Bám sát lịch trình tổ chức Đại hội Đảng ủy phường đã hoàn thành tổng kết việc thực hiện 03 chương trình công tác của Quận ủy Long biên, kiểm điểm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020. Các văn kiện Đại hội được Đảng ủy phường chuẩn bị chu đáo, có sự đầu tư đảm bảo yêu cầu đề ra, tiếp thu các ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh dự thảo trước khi trình Đại hội. Công tác nhân sự Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra và nhân sự chủ chốt phường được chuẩn bị chặt chẽ, kỹ lưỡng, đảm bảo các bước về công tác nhân sự thực hiện đúng quy trình, thủ tục và hướng dẫn của cấp trên. Các nhân sự cấp ủy phường đểu được kết luận về tiêu chuẩn hồ sơ nhân sự đại hội đảm bảo theo yêu cầu và quy định. Công tác tuyên truyền, trang trí Đại hội được thực hiện nghiêm túc. Các tuyến đường chính của phường đã được treo cờ, băng rôn. Tại hội trường trang trí Khánh tiết, khẩu hiệu trong và ngoài nội dung cũng như vị trí treo thực hiện theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo Thành ủy và Trung ương. Mọi cơ sở vật chất, trang thiết bị âm thanh, sắp xếp vị trí ngồi, công tác đảm bảo an ninh chuẩn bị chu đáo. Trong hai ngày 21 và 22/5/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đức Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trang trọng, nghiêm túc và dân chủ, Đại hội vinh dự được đồng chí Nguyễn Lan Hương - UVTV, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Hà Nội đến dự và phát biểu chỉ đạo, động viên, đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội. Đại biểu được triệu tập dự Đại hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế đại hội và quy chế bầu cử. Đại hội tiến hành bầu 01 lần là đủ số lượng, đại biểu trúng cử cấp ủy, đại biểu dự đại hội cấp trên có số phiếu bầu chiếm tỷ lệ cao. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí như phương án phê duyệt. Cả 15 đồng chí trong BCH Đảng bộ đều được tái cử. Tỷ lệ nam nữ, độ tuổi trong BCH cân đối, hài hòa, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn chính trị. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường lần thứ nhất được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định, quy chế bầu cử trong Đảng. Hội nghị đã bầu ra Ban thường vụ gồm 05 đồng chí trong đó nữ 01 đồng chí. Việc bầu Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, Ủy ban kiêm tra đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra theo đúng quy định. Đại hội đã bầu 16 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên theo đúng đề án nhân sự.

Có thể khẳng định Đại hội các chi hội trực thuộc Đảng bộ phường Đức Giang đã thực hiện đúng nội dung, chương trình đại hội theo quy định. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường diễn ra trong không khí dân chủ, phấn khởi và đoàn kết, thể hiện tinh thần trách nhiệm của đại biểu trong việc lựa chọn bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường, đại biểu dự Đại hội cấp trên. Công tác tuyên truyền trước và sau đại hội được triển khai sâu rộng tạo nên phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.