bài viết chuyên sâu

Hoạt động của Mặt trận phường Đức Giang 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 06/07/2020 | 15:07  | Lượt xem: 33

Sáu tháng đầu năm 2020 Mặt trận tổ quốc (MTTQ) phường đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm và tổ chức phát động phong trào thi đua; tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương góp phần giữ vững  ANTT, xây dựng Đảng chính quyền, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, 6 tháng đầu năm 2020, MTTQ và các đoàn thể xã hội thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh đến các cấp ủy Đảng, chính quyền để giải quyết kịp thời những kiến nghị của nhân dân không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn phường. Các thành viên mặt trận tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý, các ngày lễ lớn và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh; thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh" và chủ đề năm của Thành phố "Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp"; tuyên truyền phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp. Phát huy kết quả đạt được năm 2019 các phong trào thi đua yêu nước năm 2020 do MTTQ phường phát động tiếp tục được đẩy mạnh, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt 22 hội nghị Nhân dân TDP và Hội nghị nhân dân cấp phường năm 2020 bàn về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với 2.914 người có 107 ý kiến phát biểu của nhân dân. Có 01 TDP gửi tài liệu đến hộ dân xin ý kiến tập trung vào lĩnh vực VHXH, VSMT có 254/254 hộ dân nhất trí với dự thảo nghị quyết, có 18 ý kiến bằng văn bản. Cuộc vận động và ủng hộ quỹ vì biển đảo được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ đã nhận 171.792.000 đồng từ ban công tác mặt trận các TDP và các tổ chức đoàn thể. Sáu tháng đầu năm 2020 MTTQ phường đã phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đến các đối tượng chính sách xã hội với 1 tỷ 206 triệu đồng,đảm bảo số tiền, quà đến đối tượng đầy đủ. Mặt trận tổ quốc phường đã vận động các tổ chức cá nhân thực hiện mô hình "Cộng đồng chung sức giúp nhau giảm nghèo bền vững" bằng cách hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm đến các hộ nghèo. Điểm nhấn là đợt dịch CoviD-19. Ngoài việc tổ chức triển khai kế hoạch phòng chống dịch, tham gia các hoạt động phong dịch, triển khai tuyên truyền biện pháp phòng chống dịch như dán các pano tại nhà văn hóa TDP, nơi công cộng còn phát tờ rơi đến các gia đình, tham gia VSMT, cấp miễn phí trang thiết bị phòng chống dịch, viết tin bài đọc trên loa truyền thanh phường,.. Có nhiều hình thức chung tay chống dịch CoviD-19 được MTTQ phường vận dụng thực hiện như cấp phát miễn phí 50.000 khẩu trang tại chợ Diêm Gỗ, phát 1.605 xuất cơm trưa miễn phí với tổng số tiền 203.090.000 đồng. 6 tháng đầu năm các TDP đã thực hiện rất tốt nếp sống văn minh trong việc tang, hỏa táng 65/67 trường hợp đạt 97,01%. Lễ cưới được tổ chức trang trọng, lành mạnh không bật nhạc quá 22 giờ đêm, đăng ký kết hôn ủng hộ quỹ khuyến học. MTTQ phường đã có nhiều biện pháp tuyên truyền việc VSMT, đã rà soát, lập danh sách 166 hộ đun than tổ ong, tuyên truyền vận động các hộ ngừng sử dụng.

Điểm nhấn trong hoạt động của MTTQ phường là công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức giám sát việc thực hiện 06 QCDC, giám sát vi phạm TTĐT, bộ phận một cửa, và việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị Ngô Gia Tự, Trường Lâm. Ban thanh tra nhân dân giám sát 04 vụ việc, hòa giải thành công 4/4 vụ, kiến nghị UBND 03 nội dung trong 02 công trình xây dựng hạ tầng. Phối hợp UBND tổ chức 4 buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân về vấn đề thuế phi nông nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 358 hộ dân với 18 ý kiến. Phối hợp HĐND - UBND tổ chức hội nghi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp X nhiệm kỳ 2016-2021; tham gia xây dựng Báo cáo chính trị, đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ phường Đức Giang lần thứ XI. Trong tháng 5, 6 MTTQ và các ban công tác mặt trận TDP phối hợp với UBND chỉ đạo tổ chức tổng kết hoạt động TDP nhiệm kỳ 2018-2020, hiệp thương, bầu tổ trưởng TDP 2020-2022, tiếp tục giám sát việc triển khai nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 theo kế hoạch liên tịch; giám sát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của người đứng đầu các tổ chức, giám sát thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh". Cùng với các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tọa đàm "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công tác tôn giáo trên địa bàn phường luôn ổn định. Duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân vào ngày thứ 5 hàng tuần; Áp dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành. Hướng dẫn Ban công tác mặt trận thực hiện kiện toàn trưởng ban theo đề án 15 của Quận ủy. Điểm nổi bật trong hoạt động của UBMTTQ phường năm 2020 đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm; Phối hợp với HĐND, UBND, các tổ chức thành viên tham mưu cho Đảng các nhiệm vụ liên quan đến KTXH, ANQP, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ban công tác mặt trận TDP đã tập hợp sức mạnh nhân dân, các tổ chức chính tri, xã hội ở khu dân cư tiếp tục thực hiện các phong trào thi đuayêu nước các cuộc vận động để hoàn thành những chỉ tiêu  6 tháng đầu năm 2020.

Sáu tháng cuối năm 2020 dưới sự lãnh đạo của Đảng, MTTQ phường đã xác định 10  nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Hoàn thành thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020./.