bài viết chuyên sâu

Đức Giang thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 13/07/2020 | 10:55  | Lượt xem: 23

Bám sát kế hoạch 124/KH-UBND về phòng chống mại dâm và cai nghiện, quản lý sau cai nghiện của UBND quận Long Biên. UBND phường Đức Giang xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Ban phòng chống tệ nạn xã hội (TNXH) triển khai tổ chức thực hiện, đã đat được một số kết quả quan trọng.

Trước hết nói về công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện. Kế hoạch 91/KH - UBND ngày 08/4/2020 của UBND phường Đức Giang xác định rõ cần đổi mới, nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống mại dâm (PCMD) và cai nghiện ma túy, quản lý sau cai kiềm chế gia tăng tệ nạn mại dâm và số người nghiện mới, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn phường. Thực hiện nhiều giải pháp trong đó công tác thông tin tuyên truyền về phòng chống được đặt lên hàng đầu. Trên cơ sở ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống TNXH cũ UBND phường kiệm toàn, bổ sung thêm thành viên;  duy trì tổ công tác cai nghiện và câu lạc bộ B93. Đặc biệt ban hành kế hoạch 124/KH-UBND triển khai tháng hành động "Ngày quốc tế toàn dân phòng chống ma túy, phòng chống mại dâm", mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nòng cốt là đội hoạt động Xã hội tình nguyện (XHTN)

Trong công tác tuyên truyền, mặc dù đại dịch CoviD-19 xảy ra trong quý I và II nhưng công tác tuyên truyền về PCMD, cai nghiện ma túy vẫn duy trì đều đặn trên hệ thống loa truyền thanh. Đội hoạt động Xã hội tình nguyện tham gia tập huấn, giao lưu tuyên truyền, xuống địa bàn dân cư, TDP trực tiếp tuyên truyền, phát tờ rơi, treo băng rôn. Đồng thới gặp gỡ các gia đình người nghiện người được cảm hóa ký cam kết không tái nghiện. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ B93 phối hợp với công an phường duy trì mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của CLB phòng chống tệ nạn xã hội; đặc biệt chú trọng đến đối tượng có nguy cơ cao, người có nghi vấn hoạt động mại dâm, phụ nữ chưa có việc làm, có hoàn cảnh éo le, học sinh hư trong các nhà trường. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm. Sáu tháng qua, UBND phường tập trung chỉ đao, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong phòng chống tệ nạn mại dân. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương và các phường trong quận Long Biên, duy trì hoạt động giao ban, chế độ báo cáo, kiểm tra thông tin, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động mại dâm. Các thành viên trong Ban chỉ đạo được giao cụ thể công việc, nơi phụ trách, cơ chế phối hợp, kiểm tra giám sát. Do vậy trên địa bàn phường mặc dù rất rộng, đông dân nhưng không phát sinh tụ điểm nóng về mại dâm gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Công tác phòng chống ma túy càng hiệu quả hơn, có những kết quả đáng trân trọng. Công an phường đã phối hợp với tình nguyện viên, lãnh đạo TDP tiến hành điều tra trên địa bàn những đối tượng tội phạm ma túy. Đến nay số người nghiện có hồ sơ quản lý là 70, trong đó chuyển từ năm 2019 là 61, năm 2020 là 06. Họ đã và đang có sự quản lý chặt chẽ từ cơ sở. BCD phối hợp với Công an đã bắt xử lý 08 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy, lập hồ sơ đề nghị quận Long Biên đưa 06 đối tượng đi cai nghiện, vận động 07 người tự nguyện đi cai nghiện tại trung tâm và 03 người cai nghiện tại cộng đồng. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy quần chúng nhân dân là lực lượng quan trọng. Họ giúp lực lượng công an phát hiện, cảm hóa, khuyên giải những con nghiện. Trong 06 tháng năm 2020 Công an phường phối hợp với đội hoạt động Xã hội tình nguyện được nhân dân cung cấp 50 tin thư có tính chính xác cao để phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm ma túy. Song song với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, UBND đã làm tốt công tác quản lý sau cai, mở lớp dạy nghề, tạo việc làm cho những người sau cai nghiện. Ban chỉ đạo đã và đang duy trì hoạt động tốt CLB B93 bằng cách tổ chức các buổi sinh hoạt, nội dung phong phú. Mục đích là để tăng cường sức khỏe hiểu biết cách phòng chống tái nghiện, giới thiệu viêc làm phù hợp với từng người. Hiện nay 90% hội viên CLB đã có việc làm 43 người nghiện sau cai, 25 người đang duy trì uống thuốc Methadone trên địa bàn phường. TDP, các đoàn thể, đội hoạt động XHTN đang quản lý, cảm hóa họ, 6 tháng đầu năm 2020 chưa phát hiện người tái nghiện. Có thể khẳng định sáu tháng qua UBND phường Đức giang đã tổ chức, thực hiện tốt các kế hoạch phòng chống Mại dâm và cai nghiện quản lý sau cai từ quận đến phường. Các chỉ tiêu đặt ra cũng như trên giao đều đạt và vượt. UBND phường có nhiều giải pháp chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, TDP nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác tuyên truyền giáo dục, quản lý cảm hóa. Không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp, gây bức xúc trong cộng đồng, được mọi người ủng hộ trở thành phong trào của toàn xã hội.

Sáu tháng cuối năm 2020, Ban chỉ đạo phòng chống TNXH tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, đấu tranh phòng ngừa, quản lý tốt địa bàn, đối tượng. BCĐ và các ngành, đoàn thể rà soát các chỉ tiêu, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu phòng chống mại dâm và cai nghiện, quản lý sau cai nghiện trên giao góp phần giữ vững ANCT - TTXH trên địa bàn phường./.