wysiwyg editor

Hướng dẫn phòng chống Sốt xuất huyết

Hoạt động khối chính quyền

Phường Đức Giang tổ chức Hội thảo khoa học đình Ô Cách (21/08/2022 17:22:00)

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH - UBND ngày 28/02/2022 về quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng năm 2022, được sự nhất trí của Quận ủy, UBND quận, Đảng uỷ - UBND phường Đức Giang trang trọng tổ chức...
Xem tất cả

thông báo

UBND phường Đức Giang công khai lấy ý kiến về phương án điều chỉnh cục bộ hình dạng, định vị và... (24/05/2022 14:49:00)

Căn cứ các quy định tại Luật quy hoạch năm 2009, UBND phường Đức Giang tiến hành công khai và lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về điều chỉnh cục bộ hình dạng, định vị và...
Xem tất cả