wysiwyg editor

SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA NHÂN DÂN TRONG CÔNG TÁC GPMB TẠI QUẬN LONG BIÊN

thông báo

UBND phường Đức Giang công khai lấy ý kiến về phương án điều chỉnh cục bộ hình dạng, định vị và... (24/05/2022 14:49:00)

Căn cứ các quy định tại Luật quy hoạch năm 2009, UBND phường Đức Giang tiến hành công khai và lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức, cá nhân về điều chỉnh cục bộ hình dạng, định vị và...
Xem tất cả